เรียนต่อช่วงโควิค-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ "เรียนที่มหาวิทยาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะไปเรียนที่มหาลัยภายหลัง เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้
Video thumb

Langara College

แคนาดา แคนาดา

เข้าชม 656ครั้ง

กำลังเล่น
An aerial view - Langara College

Langara College

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

ในแต่ละปีวิทยาลัย Langara จะช่วยให้นักศึกษามากกว่า 23,000 คนสามารถค้นพบเส้นทางชีวิตของตนเองด้วยหลักสูตรการเรียนและอาชีพอันหลากหลาย วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Vancouver หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองใหญ่พร้อมด้วยภูมิประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติของเทือกเขาและเขตชายฝั่งตะวันตก

วิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาเรียนมากกว่า 1,700 วิชาในมากกว่า 130 หลักสูตร ซึ่งรวมถึงหลักสูตรอาชีพมากกว่า 70 หลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะภาคปฏิบัติจากการทำงานและการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่ ทางเลือกหลักสูตรอันหลากหลายจะช่วยให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเดินตามเส้นทางการเรียนของตนเองและบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว

ในฐานะสถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลที่ได้รับสถานะ Designated Learning Institution (DLI) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากโอกาสการทำงานนอกวิทยาเขตและหลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านทางโครงการ Government of Canada Post Graduation Work Permit (PGWP)

วิทยาลัย Langara เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาสำหรับการโอนหน่วยกิตการเรียนไปยังมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเริ่มต้นการเรียนที่วิทยาลัย Langara ก่อนและเรียนต่อจนสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งอื่นๆของประเทศแคนาดา วิทยาลัยมีอัตราค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ Langara (LEAP) เป็นหนึ่งในหลักสูตร ESL ที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาสำหรับการเรียนและพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรวิชาการที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังสามารถสมัครเพื่อขอพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดาผ่านทางโครงการที่พักแบบโฮมสเตย์

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CAD$19,220

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CAD$14,950

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

CAD$11,585

หอในมหาวิทยาลัย

CAD$10,440

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา วิทยาลัย Langara ได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 49 ปีของการสอนอันมีคุณภาพในฐานะวิทยาลัยอิสระของรัฐบาล งานฉลองโอกาสพิเศษที่มีชื่อว่า Beyond 49 นี้จะมุ่งเน้นที่เส้นทางสู่อนาคตของวิทยาลัยและมีการรวมงานกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนศิษย์เก่าและการระดมเงินทุนเพื่อเชิดชูความสำเร็จอันยอดเยี่ยมและบุคคลสำคัญที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ของวิทยาลัย การระดมเงินทุนนี้ได้ปิดการรับบริจาคแล้วเมื่อไม่นานมานี้ โดยสามารถระดุมเงินทุนได้มากถึง 2.9 ล้านเหรียญแคนาดาซึ่งจะถูกนำไปใช้ในด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา, อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และโครงการริเริ่มที่มุ่งเน้นนักศึกษาอื่นๆ

วิทยาลัย Langara มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากรของโลกมีจำกัด การตัดสินใจดำเนินการใดๆสามารถมีผลกระทบเชิงบวกกับโลกและผู้คนในรุ่นต่อไป หนึ่งในวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันด้วยความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบอันยั่งยืนอย่างมีนวัตกรรม

อาคารใหม่ทั้งหมดในวิทยาเขตสร้างขึ้นโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED® Gold และมีองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและลดผลกระทบของวิทยาเขตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมๆไปกับการยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน Langara โดยมีอาคารในวิทยาเขตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED® อย่างเช่นสมาพันธ์นักศึกษา Langara, ห้องสมุดและอาคารเรียน, อาคาร C และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสภาการวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของประเทศแคนาดาเมื่อไม่นานมานี้ด้วย เงินทุนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอันมีนวัตรรมในด้านผลสำเร็จทางการศึกษาและการจ้างงานสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับอุดมศึกษา รวมถึงการคิดค้นนโยบายและหลักปฏิบัติใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของนักศึกษาด้วย โดยการศึกษานี้จะเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรอันหลากหลายและดำเนินการผ่านทางเงินทุนเพื่อนวัตกรรมมูลค่า 360,000 เหรียญแคนาดา

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยการเรียนแบบกลุ่ม, การทำงานร่วมกันและนวัตกรรมมายาวนานถึงสี่ทศวรรษ หลักสูตรและบริการด้านการศึกษาของ Langara ยังคงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและชุมชนต่างๆในโลกยุคสมัยใหม่ วิทยาลัยมีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในด้านโอกาสการเรียนที่มีคุณประโยชน์

วิทยาลัยมีอนาคตที่สดใสด้วยชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จที่มีอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายของเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญอันกว้างขวาง ขณะที่ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและเนื้อหาหลักสูตรอันท้าทายก็จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และมีการพัฒนาด้านการเรียนได้อย่างรวดเร็ว

แผนก Learning Commons จะช่วยยกระดับการเรียนของนักศึกษา หลายๆแผนกวิชามีบริการกวดวิชาและความช่วยเหลือด้านการเรียนฟรี อย่างเช่นความช่วยเหลือด้านการเรียนในสาขาการบัญชี, ชีววิทยา, เคมี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, ฟิสิกส์และสาขาอื่นๆ ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ให้บริการทั้งแบบต่อหน้าและทางออนไลน์เพื่อช่วยนักศึกษาค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับการทำงานประจำวิชาและบริการอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพื้นที่อ่านหนังสืออันเงียบสงบ, เครื่องคอมพิวเตอร์และปรินท์เตอร์ และร้านกาแฟในอาคารห้องสมุด

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Langara มีการเปิดสอนวิชาเรียนและหลักสูตรอันหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทั่วโลก

การเรียนหลักสูตรเพื่อการโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการเรียนที่ Langara เพื่อโอนย้ายหน่วยกิตที่ได้ไปสู่การเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในรัฐ British Columbia และทั่วประเทศแคนาดา

การเรียนหลังระดับปริญญาตรีจะประกอบด้วยหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีแล้วและต้องการเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพของประเทศแคนาดา

หลักสูตรอาชีพศึกษาและหลักสูตรที่จำกัดการลงทะเบียนจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ตลาดงานหรือเรียนต่อ

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ, ชีวสารสนเทศศาสตร์และสาขาอื่นๆจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีที่วิทยาลัย Langara

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ Langara (LEAP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักศึกษานานาชาติที่ต้องการได้รับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรวิชาการที่วิทยาลัย Langara หรือสถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาแห่งอื่นๆในประเทศแคนาดา

หลักสูตรการเรียนต่อเนื่องและหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อประกอบด้วยวิชาเรียนเชิงเทคนิค, วิชาชีพหรือวิชาการอันหลากหลายเพื่อรองรับผู้เรียนทุกวัย

หลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงาน อย่างเช่นการเรียนแบบสหกิจศึกษาและการเรียนจากประสบการณ์การทำงานจะผสมผสานการเรียนด้านวิชาการเข้ากับประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าเรียนอาจแตกต่างกันตามหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียน ดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเยี่ยมชมเว็บเพจของหลักสูตรที่เลือกก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครเรียน

วิทยาลัย Langara ยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนในทุกหลักสูตรการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียนเรียนต่างๆ รวมถึงหลักสูตรอาชีพศึกษาและหลักสูตรที่จำกัดการลงทะเบียน

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการเรียนทั่วไปของหลักสูตรนั้นๆแล้ว ทางแผนกวิชาหรือหลักสูตรต่างๆยังมีข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำด้วย ผู้สมัครควรตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำดังกล่าวหรือไม่ก่อนที่จะทำการสมัครเรียน

นักศึกษาทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Langara จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครต่อไปนี้พร้อมใบสมัครเรียนของหลักสูตรนั้นๆเพื่อการได้รับพิจารณา:

  • แบบฟอร์มใบสมัครเรียนของวิทยาลัย Langara ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ซึ่งรวมถึงวันที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนด้วย
  • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการหรือประวัติการเรียนอื่นๆซี่งระบุวิชาเรียนทั้งหมดที่นักศึกษาเคยผ่านการเรียนและเกรดที่ได้รับตลอดระยะเวลาสามปีสุดท้ายของการเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาสามารถส่งใบรับรองผลการเรียนหลังระดับมัธยมศึกษาแทนได้ โดยต้องเป็นใบรับรองผลการเรียนที่แสดงถึงการผ่านการเรียนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาหรือ 24 หน่วยกิตระดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
  • ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับตามที่ระบุข้างต้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองมาด้วย
  • เอกสารหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบหรือสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
  • ยื่นใบอนุญาตการเรียนที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการกับแผนกการศึกษานานาชาติเมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัย
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

วิทยาลัย Langara เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการได้รับประสบการณ์ทุกอย่างของประเทศแคนาดาในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น, เปิดกว้าง, ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิต

หัวใจสำคัญของวิทยาลัยในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติคือแผนกการศึกษานานาชาติ โดยทางแผนกจะเป็นผู้นำในการจัดงานกิจกรรมและการให้บริการต่างๆที่มีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตที่ Langara เจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษานานาชาติคือจุดติดต่อหลักสำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคเรียนแรก

นักศึกษานานาชาติทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปและวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างชุมชนและช่วยในการปรับตัวเข้าการใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการเข้าเมืองจะสามารถตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับใบอนุญาตการเรียนและใบอนุญาตทำงานนักศึกษา

โครงการพี่เลี้ยง i-Guide เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่จะจับคู่นักศึกษานานาชาติใหม่เข้ากับนักศึกษาปัจจุบันในช่วงภาคเรียนแรกที่ Langara นักศึกษาที่มีประสบการณ์และเป็นมิตรเหล่านี้จะคอยให้คำแนะนำ, ความช่วยเหลือและมิตรภาพและช่วยให้นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในวิทยาเขตได้อย่างรวดเร็ว

นักศึกษานานาชาติจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนของวิทยาลัย นักศึกษาอาจทำงานอาสาสมัครผ่านทางโครงการ International Education Volunteer Program (IEVP) หรือผ่านทาง VOLT ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครทั่วไปของวิทยาลัย โดยภายในวิทยาเขตจะมีสโมสรด้านวัฒนธรรมและความสนใจพิเศษมากมายที่บริหารจัดการโดยนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่พบสโมสรที่ตนเองสนใจ ทางทีมงานบริการนักศึกษาสามารถช่วยนักศึกษาในการจัดตั้งได้

แผนกให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่แนะแนวด้านอาชีพ, การเรียนและชีวิตส่วนตัว รวมถึงจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อความสำเร็จของนักศึกษาและชั้นเรียนเพื่อการวางแผนการเรียนในหลักสูตรฟรี เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยให้ความช่วยเหลือชุมชนนักศึกษานานาชาติของ Langara

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

การเรียนที่วิทยาลัย Langara เป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเส้นทางสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเป้าหมายทางอาชีพของนักศึกษาจะเป็นในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ นักศึกษาจะพบว่าตนเองมีอนาคตทางอาชีพที่ดีเยี่ยมทั้งในระหว่างและหลังจากการเรียนที่ Langara

นักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษาต้องให้เวลากับการเรียนอย่างมากทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาจำนวนมาก ทางวิทยาลัยมีโอกาสการทำงานอันหลากหลายผ่านทางโครงการ Government of Canada Post-Graduation Work Permit และโครงการทำงานนอกวิทยาเขตเพื่อการทำงานแบบมีรายได้หรืองานอาสาสมัครทั้งในระหว่างและหลังจากการเรียน โดยจะเป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการผสมผสานประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิชาชีพเข้ากับหลักสูตรการเรียนวิชาการอันมีคุณภาพสูง นักศึกษานานาชาติจะมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ตั้งของที่ทำงานและความถี่ของชั่วโมงทำงานที่จะสามารถทำได้ในระหว่างการเรียนในหลักสูตร

หลังจากสำเร็จการเรียนที่วิทยาลัย Langara แล้ว นักศึกษาจะได้เป็นสมาชิกของชุมชนศิษย์เก่าของ Langara ทั่วโลกมากกว่า 100,000 คน โครงการศิษย์เก่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเก่ามีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อพบปะและแบ่งปันทักษะความรู้และประสบการณ์ สมาชิกของชุมชนศิษย์เก่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นการใช้บริการห้องสมุดและบริการด้านอาชีพ, งานกิจกรรมสร้างเครือข่าย, ส่วนลดต่างๆและอีกมากมาย

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยในเมือง Vancouver จะช่วยให้นักศึกษาสามารถได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ และยังสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าตลอดชีวิตด้วย ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษามีอายุนานสูงสุด 3 ปีและสอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรของนักศึกษา

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.5ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

80ปริญญาตรี

88ปริญญาโทและเอก

Profile image1
detault image

ข่าวล่าสุด

close