University College of the North

แคนาดา แคนาดา

เข้าชม4ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University College of the North เป็นสถาบันที่อุทิศให้กับชุมชนและการพัฒนาทางเหนือและสะท้อนความจริงของชนเผ่าดั้งเดิมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมานิโทบาตอนเหนือ นักศึกษาสามารถได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโปรแกรมทางวิชาการจำนวนมากที่มีในมหาวิทยาลัย Pas Campus ตั้งอยู่ที่เมืองที่เจริญ The Pas ในมณฑลมานิโทบาและ Thompson Campus ตั้งอยู่ที่เมือง Thompson ทั้ง 2 วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยมี 4 คณะ มีศูนย์สำหรับศึกษาชนเผ่าดั้งเดิม (aboriginal studies) และศูนย์เรียนรู้ของผู้ใหญ่

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ University College of the North

  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University College of the North

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Government of Canada

CAD$11,000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Government of Canada

CAD$5,250

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

CAD$8,260

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ