โบรชัวร์ระเบียบการมหาวิทยาลัยประเทศแคนนาดา

เราได้รวบรวมระเบียบการจากหลายๆสถาบันในแคนนาดาที่กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ระเบียบการเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียนที่ดีที่สุด

ทุกประเทศ
เลือกระดับการศึกษา
Trent University

Trent University

แคนาดา

เข้าชม1420ครั้ง

STUDY AT ONE OF CANADA’S TOP UNIVERSITIES

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว425ครั้ง

ดาวน์โหลด
Ontario Tech University

Ontario Tech University

แคนาดา

เข้าชม726ครั้ง

คู่มือหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว179ครั้ง

ดาวน์โหลด
University of Lethbridge

University of Lethbridge

แคนาดา

เข้าชม1018ครั้ง

คู่มือนักศึกษา

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว258ครั้ง

ดาวน์โหลด
University of Ottawa

University of Ottawa

แคนาดา

เข้าชม5139ครั้ง

 หลักสูตรและการรับเข้าเรียน

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว248ครั้ง

ดาวน์โหลด
University of Regina

University of Regina

แคนาดา

เข้าชม736ครั้ง

คู่มือหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว102ครั้ง

ดาวน์โหลด
University of the Fraser Valley

University of the Fraser Valley

แคนาดา

เข้าชม772ครั้ง

คู่มือหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว164ครั้ง

ดาวน์โหลด
Western University (Ontario)

Western University (Ontario)

แคนาดา

เข้าชม655ครั้ง

คู่มือหลักสูตรปริญญาตรี 2020

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว164ครั้ง

ดาวน์โหลด
Cape Breton University

Cape Breton University

แคนาดา

เข้าชม336ครั้ง

เรียนหลักสูตรระดับโลกบนเกาะที่สวยที่สุดของแคนาดา

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว109ครั้ง

ดาวน์โหลด
Capilano University

Capilano University

แคนาดา

เข้าชม316ครั้ง

คู่มือแนะนำนักศึกษานานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว35ครั้ง

ดาวน์โหลด
Carleton University

Carleton University

แคนาดา

เข้าชม1123ครั้ง

คู่มือนักศึกษา

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว213ครั้ง

ดาวน์โหลด