พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อ เตรียมตัวพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่เดินทางมาเพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียนไทย น้องจะได้มีโอกาสสอบถามและรับคำแนะนะโดยตรงกับสถาบัน บางมหาวิทยาลัยอาจมีการเปิดสอบสัมภาษณ์และสิทธิพิเศษอื่นๆ ติดตามรายละเอียด อีเวนท์ล่าสุด ไกล้บ้านคุณได้ที่นี่

เลือกประเทศ
ตลอดปี
เลือกปี

อีเวนท์ปี 2017

25 Sep 2017

2017-09-25 2017-09-25

One-to-One MBA and EMBA Events in London

Join the Access MBA Tour and connect One-to-One with world’s best business schools. Find your MBA match with the help of our international team of business education experts. Hold personal meetings with Admissions Directors from prestigious MBA and EMBA programmes, get advice from our MBA consultants and GMAT instructors, hear from school representatives and alumni during Panel Discussions, and learn about 1 million euros in scholarship opportunities.

London, United Kingdom

Millennium Gloucester Hotel London Kensington 4-18 Harrington Gardens, Kensington

Monday 04:30PM-09:30PM

www.accessmba.com/tour/events/london?ui=ZJK5JT1502378125&utm_source=Internet&utm_medium=Article+or+blog+post&utm_campaign=Hot+Courses

M.Mihaylova@adventgroup.net

04 Oct 2017

2017-10-04 2017-10-04

Выставка лучших магистратур мира в Москве

Открытая выставка предоставляет будущим студентам шанс встретиться с представителями школ возле их стендов без предварительно составленного расписания, но только после регистрации на выставку. Магистратуры, представленные в этой части мероприятия, охватывают широкий спектр дисциплин, в том числе: инженерное дело, финансы и бухучет, точные науки, информационные технологии, международные отношения, право и юриспруденция, менеджмент, маркетинг, математика, гуманитарные науки, медицина и сестринское дело, общественные науки. Встречи в формате one-to-one либо two-to-one предназначены для кандидатов, которые заинтересованы именно в программах, связанных с бизнесом: по менеджменту, маркетингу или финансам. Будущие студенты, зарегистрировавшись на мероприятие, смогут встретиться с директорами приемных комиссий и другими представителями школ в рамках 20-минутных собеседований. Встречи назначаются командой Access Masters после тщательного отбора перед мероприятием, чтобы кандидаты смогли встретиться именно с теми бизнес-школами, которые соответствуют их интересам и требованиям.

06 Oct 2017

2017-10-06 2017-10-06

Выставка лучших магистратур мира

Открытая выставка предоставляет будущим студентам шанс встретиться с представителями школ возле их стендов без предварительно составленного расписания, но только после регистрации на выставку. Магистратуры, представленные в этой части мероприятия, охватывают широкий спектр дисциплин, в том числе: инженерное дело, финансы и бухучет, точные науки, информационные технологии, международные отношения, право и юриспруденция, менеджмент, маркетинг, математика, гуманитарные науки, медицина и сестринское дело, общественные науки.Встречи в формате one-to-one либо two-to-one предназначены для кандидатов, которые заинтересованы именно в программах, связанных с бизнесом: по менеджменту, маркетингу или финансам. Будущие студенты, зарегистрировавшись на мероприятие, смогут встретиться с директорами приемных комиссий и другими представителями школ в рамках 20-минутных собеседований. Встречи назначаются командой Access Masters после тщательного отбора перед мероприятием, чтобы кандидаты смогли встретиться именно с теми бизнес-школами, которые соответствуют их интересам и требованиям.

07 Oct 2017

2017-10-07 2017-10-07

MBA-выставка в формате one-to-one

Открытая выставка предоставляет будущим студентам шанс встретиться с представителями школ возле их стендов без предварительно составленного расписания, но только после регистрации на выставку. Магистратуры, представленные в этой части мероприятия, охватывают широкий спектр дисциплин, в том числе: инженерное дело, финансы и бухучет, точные науки, информационные технологии, международные отношения, право и юриспруденция, менеджмент, маркетинг, математика, гуманитарные науки, медицина и сестринское дело, общественные науки.Встречи в формате one-to-one либо two-to-one предназначены для кандидатов, которые заинтересованы именно в программах, связанных с бизнесом: по менеджменту, маркетингу или финансам. Будущие студенты, зарегистрировавшись на мероприятие, смогут встретиться с директорами приемных комиссий и другими представителями школ в рамках 20-минутных собеседований. Встречи назначаются командой Access Masters после тщательного отбора перед мероприятием, чтобы кандидаты смогли встретиться именно с теми бизнес-школами, которые соответствуют их интересам и требованиям.

21 Oct 2017

2017-10-21 2017-10-21

Access MBA - líder em eventos de MBA

O Access MBA lhe oferece uma oportunidade ideal para conhecer mais sobre os cursos de negócios mais reconhecidos do mundo - MBA e MBA Executivo - e para conversar pessoalmente com os diretores de admissões das principais escolas de negócios internacionais.

São Paulo, Brazil

InterContinental, Alameda Santos, 1123, São Paulo

Saturday 10:30AM-04:30PM

www.accessmba.com/link/MF

M.Mihaylova@adventgroup.net

22 Oct 2017

2017-10-22 2017-10-22

Access Masters - líder em eventos de Masters

Access Masters irá apresentar-lhe uma ampla gama de programas de mestrado e conectá-lo a representantes de algumas das melhores escolas de negócios do mundo. Ao se inscrever, você terá acesso a programação completa do evento.

São Paulo, Brazil

InterContinental, Alameda Santos, 1123, São Paulo

Sunday 10:30AM-05:10PM

www.accessmasterstour.com/link/ME

M.Mihaylova@adventgroup.net

09 Nov 2017

2017-11-09 2017-11-09

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) - Insight University Interview

We’re excited to invite you to meet Joseph Dao at events in Thailand in November 2017 to discuss the many opportunities awaiting you at RMIT University. You are advised to bring certified copies of your transcripts and graduation certificates and folio (if applicable) to events. Our staff will assess your application and advise you of your eligibility.

11 - 12 Nov 2017

2017-11-11 2017-11-12

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) - OCSC Thai Education Expo

We’re excited to invite you to meet Joseph Dao at events in Thailand in November 2017 to discuss the many opportunities awaiting you at RMIT University. You are advised to bring certified copies of your transcripts and graduation certificates and folio (if applicable) to events. Our staff will assess your application and advise you of your eligibility.

13 Nov 2017

2017-11-13 2017-11-13

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) - CP International Education

We’re excited to invite you to meet Joseph Dao at events in Thailand in November 2017 to discuss the many opportunities awaiting you at RMIT University. You are advised to bring certified copies of your transcripts and graduation certificates and folio (if applicable) to events. Our staff will assess your application and advise you of your eligibility.

17 Nov 2017

2017-11-17 2017-11-17

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) - RMIT Interview Session with GEA

We’re excited to invite you to meet Joseph Dao at events in Thailand in November 2017 to discuss the many opportunities awaiting you at RMIT University. You are advised to bring certified copies of your transcripts and graduation certificates and folio (if applicable) to events. Our staff will assess your application and advise you of your eligibility.