event
  • /
  • อีเวนท์ทั้งหมด

ค้นหาอีเวนท์ภายในประเทศในช่วง[DATE_DROP_DOWN]

เมษายน 2020

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

วันเสาร์ 4 เม.ย. 2563 - วันเสาร์ 4 เม.ย. 2563

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses