Hong Kong Art School (HKAS)

ฮ่องกง ฮ่องกง

เข้าชม45ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Hong Kong Art School (HKAS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 สถาบันแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศิลปะฮ่องกง HKAS มีจุดประสงค์หลักให้นักศึกษาทุกคนเห็นภาพของศิลปกรรมศาสตร์รวมทั้งได้ปฏิบัติจริง หลักสูตรของ HKAS มุ่งเน้นไปทางวิชาการหลัก 4 ด้าน อาทิเช่น วิจิตรศิลป์, ศิลปะประยุกต์, สื่อศิลปะ, ละครเวทีประยุกต์และการแสดง หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนทุกระดับทั้งระดับประกาศนียบัตร, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท HKAS เป็นสถาบันแห่งเดียวภายใต้ทุนส่วนตัวของสถาบันเชี่ยวชาญงานศิลปะในฮ่องกง

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Hong Kong Art School (HKAS)

  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Hong Kong Art School (HKAS)

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study in Hong Kong

HK$40,000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Study in Hong Kong

HK$22,500

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

HK$99,690

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ