เรียนต่อช่วงโควิค-19: ข่าวดี! มหาวิทยาลัยนี้ มีโปรแกรมที่คุณสามารถเริ่มเรียนด้วยออนไลน์ก่อน และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

Dublin Business School

ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์

เข้าชม224ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

สถาบันธุรกิจดับลิน, Dublin Business School จัดตั้งขึ้นในปี 1975 วิทยาลัยอิสระระดับสามขนาดใหญ่ที่สุดของไอร์แลนด์ DBS ได้รับการรับรองจาก Liverpool Moores University (LJMU) DBS มีนักศึกษามากกว่า 9,000 คน พร้อมหลักสูตรแบบเต็มเวลาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งรูปแบบเต็มเวลาและนอกเวลา สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมสาขาธุรกิจ, ศิลปะ และกฎหมาย ได้แก่หลักสูตรธุรกิจ, การจัดการ, กฎหมาย, การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การบริหารการจัดงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปะ, สื่อ, วารสารศาสตร์, จิตวิทยาการ, แนะแนว และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแห่งนี้เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Dublin Business School

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

€6,500

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

€6,000

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

€9,850

ปริญญาโทและปริญญาเอก

€12,340

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

€7,230

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ