Hero Image

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

มาเลเซีย มาเลเซีย

เข้าชม 2,115ครั้ง

Join us at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในมาเลเซีย มีความโดดเด่นอย่างสูงทั้งในด้านงานวิจัยและการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย มากกว่า 110 สาขาวิชา, 9 คณะวิชา, 3 ศูนย์วิจัย และอีก 3 สถาบัน สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วยสาขามนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนรู้ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

ศูนย์วิจัยและการพัฒนา (The Research, Development and Commercialisation) ของมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 32 สถาบัน ด้วยความร่วมมือที่มั่นคง และวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนี้เอง ก่อให้เกิดโครงการ UTAR Undergraduate Research Scheme (URS) ซึ่งทำให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ในโครงงานวิจัยต่างๆได้อย่างทั่วถึง

ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับทางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 370 แห่งทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้เองทำให้อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ภายใน 6 เดือน มีตัวเลขสูงถึง 95%-97%

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นบ้านของนักศึกษามากกว่า 22,000 คนจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษามีโอกาสในการเปิดรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากทั้งสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต Kampar ใน Perak เป็นวิทยาเขตที่มีความโดดเด่นในด้านทัศนียภาพรอบๆวิทยาเขต ซึ่งประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาและทะเลสาบ ให้ความรู้สึกที่เงียบสงบ วิทยาเขต Sungai Long ใน Selangor มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย และอยู่ห่างจากเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) แค่เพียงเล็กน้อย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 600 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของมาเลเซีย มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยทีมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี โดยถูกจัดให้อยู่ในระดับห้าดาว ตามการสำรวจของ Setara 2017 Rating System for Malaysian Higher Education

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

RM19,250

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

RM28,600

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

RM12,900

หอในมหาวิทยาลัย

RM4,500

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

มีเหตุผลดีๆมากมายที่ควรเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR):

  • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 600 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ประจำปี 2020
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ของตนเองให้เหมาะสมกับสายอาชีพในอนาคต
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะด้านสังคมควบคู่ไปกับการเปิดรับวัฒนธรรมจากทั่วโลก
  • หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการสอนโดยคณาจารย์ในระดับ top-class ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่ทันสมัยและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
  • นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต รวมไปถึงยังมีโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านการฝึกงาน การทัศนศึกษา และการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆจากภาคอุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย การแนะแนวการศึกษา การจัดหางาน การติดตามผลการเรียน บริการรับส่งพัสดุ การดูแลสุขภาพ และเครือข่ายศิษย์เก่า
วิทยาเขต

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีด้วยกัน 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขต Kampar ตั้งอยู่ใน Perak และวิทยาเขต Sungai Long ใน Klang Valley ทั้งสองวิทยาเขตประกอบไปด้วยคณะวิชา สถาบันวิจัย และศูนย์การเรียนรู้ ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เพียง 2 ชั่วโมง วิทยาเขต Kampar ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาและทะเลสาบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภายในเมือง แห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เกต คอยให้บริการแก่นักศึกษาอย่างครบครัน ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์และห้องสมุด ก็ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) วิทยาเขต Sungai Long ตั้งอยู่ใน Bandar Sungai Long ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นวิทยาเขตที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตถูกจัดสรรให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นหมู่คณะ ซึ่งนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และโต้ตอบกันได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึง ธนาคาร ที่พัก ศูนย์สุขภาพ แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงต่างๆในกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ได้อย่างสะดวกสบาย

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันแห่งนี้มีมากกว่า 2,000 สาขา ซึ่งถูกถ่ายทอดด้วยการสอนคุณภาพชั้นนำ หลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีคณาจารย์ระดับมืออาชีพมากกว่า 130 ท่านจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพก้าวทันมาตรฐานระดับนานาชาติ เนื้อหาวิชาที่มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย สาขาปัญญาประดิษฐ์ virtual reality big data และ e-commerce

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมากกว่า 100 คน และที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมอีกกว่า 130 คน เข้าร่วมในการประเมิน แสวงหาหนทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) มีโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในสาขาอาชีพที่ตนสนใจ ผ่านการทำงานวิจัยและการฝึกงาน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านงานวิจัยและเนื้อหาวิชาที่มีความสอดคล้องกับสายอาชีพนั้นๆ

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 370 แห่งทั่วโลกครอบคลุมกว่า 25 สาขา ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดรับมุมมองที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการศึกษาต่อยังต่างประเทศ การทัศนศึกษา การประชุม และโครงงานวิจัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง และห้องคอมพิวเตอร์ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 3,000 เครื่อง และซอฟแวร์ที่ทันสมัย นักศึกษาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมทั้งสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดอีกสองแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ e-book และวารสารออนไลน์มากกว่า 295,000 เล่ม ห้องสมุดแห่งนี้ยังให้การสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในวิทยาเขต ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้จากศูนย์กีฬาในการเล่นกีฬาตามความสนใจของตน อาทิเช่น แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล และสควอช นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ โรงยิม สตูดิโอสำหรับการเต้น และอุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัย นักศึกษาสามารถเข้าถึงที่พักได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยระยะทางเพียง 300 เมตร ถึง 1.5 กิโลเมตร

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุกๆด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสมัครเข้าศึกษาไปจนถึงสำเร็จการศึกษา เพื่อทำให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาได้อย่างดีที่สุด

รูปแบบในการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งตั้งแต่สนามบิน รวมไปถึงทำหน้าที่ในการจัดหาที่พัก และช่วยนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น ผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการเข้าสังคม และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมได้มากกว่า 78 ชมรม ทั้งชมรมด้านวิชาการ และอื่นๆ โดยแต่ละชมรมประกอบไปด้วย ชมรมกีฬา ดนตรี การละคร ภาพยนตร์ โยคะ คาราเต้โด เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถ และความสนใจของนักศึกษาได้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย อาทิเช่น การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การระวังภัยจากเหตุร้ายและเหตุฉุกเฉิน การบริหารจัดการกับความเครียด และอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ปัญหาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ภายใน 6 เดือน มีตัวเลขสูงถึง 95%-97% เป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการจ้างงานให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มากไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำต่างๆ การฝึกงาน และการทำงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า 330 สถาบันทั่วโลก ทำให้นักศึกษามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาทักษะของตนเองให้ตอบโจทย์กับตำแหน่งงานที่ตนสนใจ

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านทางศูนย์ Unovate Centre ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาและเพิ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และการจัดสรรแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นกัน อาทิเช่น การฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ และ Talk Series สำหรับการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 61,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำต่างๆ มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งงานที่ตนเองสนใจ และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางและผู้ประสานงานในการจัดหางานให้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกอบรม และงาน job fair ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับตำแหน่งงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

801st

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

501st

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

5.0ปริญญาตรี

5.0ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

34ปริญญาตรี

34ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์สอบ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close