ทั้งหมดที่ University of Regina แคนาดา

null

555

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

B.Sc. Major in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,087.40 (432,298 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor Degree in Film Production

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor Degree in Film Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor Degree in Indigenous Languages and Literature (Cree or Saulteaux)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor Degree in Linguistics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) in Electronic Systems Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$19,338.60 (462,202 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science - Environmental Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$19,338.60 (462,202 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science - Industrial Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$19,338.60 (462,202 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science - Petroleum Systems Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$19,338.60 (462,202 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science - Software Systems Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$19,338.60 (462,202 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) in Environmental Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,115.40 (409,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้