Singapore Management University (SMU)

สิงคโปร์

เข้าชม11290ครั้ง

คณาจารย์ของ SMU ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในสาขาวิชาที่พวกเขาเชี่ยวชาญ

  • มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรการจัดการธุรกิจคุณภาพสูง
  • รูปแบบการเรียนรู้เน้นการสัมมนาและการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
  • ให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
  • มอบโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายอันยอดเยี่ยม
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ SMU

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูงได้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจที่มีเติบโตอย่างรวดเร็วของทวีปเอเชียรวดเร็ว เรามีคณาจารย์ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมและให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงมีห้องเรียนสัมมนาตั้งอยู่ใจกลางย่านการเงินของสิงคโปร์ หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีที่ SMU เน้นการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในเอเชียที่มีความสำคัญระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ SMU เปิดสอนใน 6 คณะวิชา ได้แก่: คณะวิชาการบัญชี, คณะวิชาธุรกิจ Lee Kong Chian, คณะวิชาเศรษฐศาสตร์, คณะวิชาระบบสารสนเทศ, คณะวิชากฎหมาย และคณะวิชาสังคมศาสตร์

เกียรติประวัติของ SMU

  • ปี 2016 SMU ได้รับคะแนน 5 ดาวจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Stars Asian ใน 6 ด้าน ได้แก่ ความเป็นเลิศโดยรวม, ความสามารถในการได้งานทำหลังเรียนจบ, สิ่งอำนวยความสะดวก, การนับรวมทุกกลุ่มคน, ความเป็นสากล และความเชี่ยวชาญ: ด้านสังคมศาสตร์และการจัดการ
  • คณะวิชาการบัญชีของ SMU (SOA) อยู่ในอันดับที่ 1 ในทวีปเอเชียในด้านการวิจัยการบัญชีในทุกด้านและทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกในด้านการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ (ทุกหัวข้อ) และการวิจัยทางการเงินโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากการจัดอันดับการวิจัยด้านการบัญชีโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในปี 2017คณะวิชาการบัญชีของ SMU ติดอันดับ 5 ของโลกด้านการวิจัยหัวข้อการบัญชีการเงิน และติดอันดับ 6 ในพื้นที่ด้านการบัญชีทั้งหมด จากการจัดอันดับงานวิจัยสาขาบัญชีโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young เมื่อปี 2016
  • ผลการจัดอันดับท็อป 100 งานวิจัยของสถาบันธุรกิจทั่วโลก โดย University of Texas at Dallas ระบุว่าคณะวิชาธุรกิจ Lee Kong Chian ของ SMU มีผลงานวิจัยดีเยี่ยมเป็นอันดับ 3 ของเอเชียและอันดับ 49 ของโลก โดยพิจารณาจากงานวิจัยในช่วงปี 2012-2016
  • คณะวิชาเศรษฐศาสตร์ (SOE) อยู่ในอันดับที่ 1 ของทวีปเอเชียและอันดับที่ 5 ของโลกในด้านการวิจัยสาขาเศรษฐมิติจากการจัดอันดับการวิจัยของคณะวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับท็อป 100 โดยมหาวิทยาลัย Tilburg (2012-2016)

  • ในการจัดอันดับ FT Executive MBA (EMBA) ปี 2016 หลักสูตร EMBA ของ LKCSB มีคะแนนดีเด่นเป็นอันดับ 24 ของโลก อันดับ 10 ของคณะวิชาธุรกิจในเอเชีย และถือเป็นสมาชิกใหม่ที่มีอันดับสูงสุด หลักสูตร MSc สาขาการบริหารความมั่งคั่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของทวีปเอเชียและอันดับที่ 3 ของโลกจากการสำรวจประสบการณ์หลังการเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการเงินโดย Financial Times (FT) ประจำปี 2017

ข้อดีของ SMU

หลักสูตร SMU

การรับเข้าเรียน

สถานที่ตั้ง

ความเห็นจากนักศึกษา

บริการด้านอาชีพ

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Singapore Management University (SMU)

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2018-2019
ที่มา: QS

500

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

SG$16,500

หอในมหาวิทยาลัย

SG$5,400

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาโทและปริญญาเอก

SG$45,760

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ Singapore Management University (SMU)

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ Singapore Management University (SMU)

1
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 1402 ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
2
MBA
MBA
เข้าชม 791 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
3
กฎหมาย
กฎหมาย
เข้าชม 695 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
4
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 394 ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
5
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 175 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
6
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
เข้าชม 171 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร