Sheffield College

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม18ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Sheffield College ตั้งอยู่ที่ Sheffield ในเขต South Yorkshire เป็นวิทยาลัยที่วิทยาลัย 3 แห่งเข้าไว้ด้วยกัน คือ Castle, Hillsborough และ Norton ทำให้การเรียนการสอนด้านสายอาชีพของที่นี่มีมาตรฐานสูง นักเรียนจึงได้รับคุณสมบัติ, ทักษะและการยอมรับจากตลาดแรงงานเป็นอย่างดี โดย Sheffield College เปิดสอนในหลักสูตรทั้งภาคปกติ, ภาคนอกเวลาและ สายอาชีพ วิทยาลัยยังได้ทำการร่วมมือกับวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อทำการสอนในระดับอาชีวศึกษา (Higher National Diploma : HNC/HND) นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ ในสาขา ภาษาอังกฤษ(GCS), วรรณกรรม, ภาษาอังกฤษ, จิตวิทยา และหลักสูตรสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วย

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

สนใจเรียนต่ออังกฤษ? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Sheffield College

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

£9,600

หอในมหาวิทยาลัย

£8,320

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ