University of Kent

สหราชอาณาจักร

1รีวิว

เข้าชม21840ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

มหาวิทยาลัย Kent, เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำที่เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติในด้านคุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากล

 • ได้คะแนนระดับ Gold จากTeaching Excellence Framework ของรัฐบาล
 • 1 ในสถาบันชั้นนำในอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS 2017
 • คะแนนสูงสุดอันดับ 4 ด้านความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษา(NSS 2016)
 • 97% ของผลงานวิจัยของ Kent มีคุณภาพระดับนานาชาติ (REF)
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

 • เกี่ยวกับ Kent
 • วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
 • ทางเลือกด้านการเรียน
 • การวิจัยระดับชั้นนำของโลก
 • คณะวิชาสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด
 • ค่าเล่าเรียนและเงินทุน
 • วิธีการสมัคร
เกี่ยวกับ Kent

มหาวิทยาลัย Kent เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยได้คะแนนสูงสุดระดับ Gold ในการประเมินผล Teaching Excellence Framework† ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร รวมถึงมีชื่อเสียงระดับโลกในความเป็นเลิศ – 3 สาขาวิชาของ Kent อยู่ในอันดับท็อป 100 ของโลกและอีก 8 สาขาวิชาที่อยู่ในอันดับท็อป 200* - มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในด้านการสอน, การวิจัยระดับชั้นนำของโลก, สถานที่เรียนในเมืองที่สวยงามและประสบการณ์นักศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในระดับปูพื้น, ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี, หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศ, โอกาสการทำงานและฝึกงาน, หลักสูตรภาคฤดูร้อนในทวีปยุโรปและมีทุนการศึกษามูลค่าสูงหลายทุนรวมถึงมีรางวัลต่างๆสำหรับความเป็นเลิศในด้านวิชาการ, กีฬาและดนตรีอีกด้วย

ในกรณีที่คุณยังไม่มีคุณวุฒิการศึกษาหรือระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตรปูพื้นนานาชาติ (IFP) เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีในระหว่างการเรียนในหลักสูตรของคุณอีกด้วย

†ดูรายงานการประเมินผลของมหาวิทยาลัย Kent ได้จากที่นี่

*การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS 2017

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 21 ในตารางจัดอันดับ ‘Table of Tables’ 2017 ของ Times Higher Education (THE) และอันดับที่ 22 ในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย 2018 ของ The Guardian นอกจากนี้เรายังได้คะแนนสูงสุดอันดับ 4 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาในการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติ 2016 ด้วย การสอนอันมีคุณภาพของเราได้รับคะแนนระดับ gold ในการประเมินผล Teaching Excellence Framework โดยในการพิจารณาให้คะแนน ทางคณะกรรมการของ TEF มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัย Kent มีความคงเส้นคงวาในคุณภาพการเรียนการสอนและผลสำเร็จของนักศึกษา ซึ่งเป็นคุณภาพระดับสูงสุดที่มีในสหราชอาณาจักร

97% ของการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้คะแนนคุณภาพระดับนานาชาติในการประเมินผล Research Excellence Framework ครั้งล่าสุด โดยเป็นการสำรวจระดับประเทศแบบอิสระของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และเนื่องจากคณาจารย์ของเรามีส่วนร่วมในการวิจัยระดับโลกและใช้ข้อมูลจากการวิจัยในการสอนทำให้คุณจะได้เรียนกับนักคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาวิชานั้นๆ

นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้ว เรายังต้องการให้คุณมีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก เรามีบริการด้านอาชีพและโอกาสการได้งานทำที่ได้รับรางวัล, เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาและโอกาสการทำงานผ่านทางบริการ JobShop บริการต่างๆเหล่านี้เกิดผลสำเร็จอย่างดี: นักศึกษาของเราที่สำเร็จการศึกษาในปี 2016 มากกว่า 96% ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือน

การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจและความเป็นเลิศด้านวิชาการ

Kent มีชื่อเสียงในด้านรูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของเรามีความสามารถอันโดดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองเพื่อการเรียนและการอภิปรายถกเถียง คุณจะได้รับการท้าทายและสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักคิดที่มีความคิดอิสระ, มีความสามารถในการประสบความสำเร็จในสถานการณ์ต่างๆ รูปแบบการสอนนี้จะได้รับการเสริมโดยการเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าร่วมการบรรยายและเวิร์คช็อปในสาขาที่เกี่ยวข้องมากมายเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้จากบริบทความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีของเราจะพัฒนาทักษะของตนเองไปอีกขั้นด้วยการทำงานในงานสัมมนาการวิจัย, การมีส่วนร่วมในงานประชุมและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆ

โอกาสการได้งานทำ

Kent จะช่วยให้คุณมีทักษะที่จำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการหางาน นักศึกษาของเราที่สำเร็จการศึกษาในปี 2016 มากกว่า 96% ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือน

แผนกบริการด้านอาชีพและโอกาสการได้งานทำที่ได้รับรางวัลของเราจะช่วยคุณในการวางแผนอนาคตทางอาชีพและช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาชีพศิษย์เก่าของเรา รวมถึงมีการจัดงานแฟร์อาชีพประจำปีที่จะช่วยให้คุณได้มีโอกาสพบปะกับผู้จ้างงานเพื่อพูดคุยถึงแผนการจ้างผู้สำเร็จการศึกษา, การทำงานและฝึกงานในอุตสาหกรรมนั้นๆ

นอกจากนี้ยังมีบริการ JobShop ซึ่งเป็นบริการของสมาพันธ์นักศึกษาของ Kent ที่จะสามารถช่วยคุณในการหางานนอกเวลาแบบมีรายได้ โดยบริการนี้จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะและทดลองทำงานในสาขาต่างๆ

การเรียนในต่างประเทศและการทำงานในอุตสาหกรรม

คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรของคุณโดยการใช้เวลาช่วงหนึ่งที่ประเทศอื่นในทวีปยุโรปหรือประเทศอื่นๆทั่วโลก  เรามีจุดหมายปลายทางมากมายอยู่ทั่วโลก อาทิเช่นใน: ทวีปยุโรป, เอเชีย, อเมริกาเหนือและใต้, ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนหรือทำงาน เราจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในทุกย่างก้าว

หลายๆหลักสูตรของเรามีโอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปีหรือการฝึกงานในวิชาชีพนั้นๆเพื่อให้คุณได้รับทักษะภาคปฏิบัติและประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยให้คุณมีความโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก ผู้จ้างงานมักจะให้ความสนใจจ้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว การได้ทำงานในอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงด้านธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานของคุณอย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินเส้นทางอาชีพและได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงด้วย

ชุมชนนานาชาติอย่างแท้จริง

ในฐานะนักศึกษาของ Kent คุณจะได้เรียนในชุมชนที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง – 27% ของนักศึกษามาจากประเทศนอกสหราชอาณาจักรจาก150 สัญชาติและ 37% ของคณาจารย์ของเรามาจากต่างประเทศรวมถึงศิษย์เก่า 155,000 คนใน 185 ประเทศ การผสมผสานที่มีความเป็นนานาชาตินี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นการเรียนรู้ คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของโลกของผู้คนจากวัฒนธรรมต่างๆและช่วยให้คุณได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก

ชมรมนักศึกษาของเรามีการจัดงานเทศกาลอันหลากหลาย อาทิเช่นงานเทศกาลตรุษจีน, โฮลี่, วันขอบคุณพระเจ้าและดีวาลี รวมถึงทางมหาวิทยาลัยยังมีกองทุนงานกิจกรรมหลากหลายวัฒนธรรมที่มอบให้เพื่อช่วยคุณในการจัดงานกิจกรรมในหลากหลายวัฒนธรรม

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ทางเลือกด้านการเรียน
การวิจัยระดับชั้นนำของโลก
คณะวิชาสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด
ค่าเล่าเรียนและเงินทุน
วิธีการสมัคร

สเตปต่อไป

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.5

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Kent

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: HESA

มีนักเรียนต่างชาติ 143 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: HESA

1.63% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2017-2018
ที่มา: THE

301

คะแนนโดยรวม

42.4%

การสอน

25.1%

ความเป็นนานาชาติ

90.2%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

32.1%

ด้านการวิจัย

23.6%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

67.8%
QS World University Rankings 2017-2018
ที่มา: QS

373

Academic Ranking of World Universities 2017
ที่มา: ARWU

601

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่ายโดยรวม

£21368

หอในมหาวิทยาลัย

£11133

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

£16090

ปริญญาโทและปริญญาเอก

£14420

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

100 % ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นแนะนำ University of Kent

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

เขียนรีวิวและความคิดเห็น

ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษารุ่นต่อๆไปได้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของตัวคุณเอง

รีวิวทั้งหมด

(1 รีวิว)

1 ดาว

0

2 ดาว

0

3 ดาว

0

5 ดาว

0
Saithong 4

It is a highly recognised university in world leading research and excellent teaching.

I love the atmosphere around the university and the city. It was a memorable experience with a high level of academic research and a helpful academic staff.

I love the atmosphere around the university and the city. It was a memorable experience with a high level of academic research and a helpful academic staff.

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ University of Kent

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ University of Kent

1
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 1529 ครั้ง ดู 249 หลักสูตร
2
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 1468 ครั้ง ดู 75 หลักสูตร
3
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เข้าชม 980 ครั้ง ดู 227 หลักสูตร
4
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เข้าชม 917 ครั้ง ดู 114 หลักสูตร
5
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
เข้าชม 674 ครั้ง ดู 40 หลักสูตร
6
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ
เข้าชม 601 ครั้ง ดู 62 หลักสูตร