California Lutheran University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม9ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

California Lutheran University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษา 3,298 คน มีวิทยาเขตหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาเขตหลักเธาซัน โอ๊คส์ , ศูนย์ออกซนาร์ด, และศูนย์วู้ดแลนด์ ฮิลส์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและระดับผู้เชี่ยวชาญในวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะธุรกิจและคณะการศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีเปิดสอนวิชาเอก 36 วิชา และวิชาโทอีก 31 วิชาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งรวมถึงปริญญาเอกสาขาการเป็นผู้นำด้านการศึกษาและปริญญาโทสาขาการศึกษา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การบริหารธุรกิจ, และนโยบายและการบริหารสาธารณะ

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ California Lutheran University

  • MBA MBA
  • กฎหมาย กฎหมาย
  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ California Lutheran University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 47 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

6.49% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$15,329

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$39,310

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$34,310

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ