Rhode Island School of Design

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม60ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Rhode Island School of Design เป็นวิทยาลัยด้านวิจิตรศิลป์และการออกแบบ ตั้งอยู่ที่โพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอร์แลนด์ เป็นสถาบันเอกชนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1877 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 2300 คน เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายหลายสาขาได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้า, สถาปัตยกรรม, การออกแบบกราฟฟิก, illustration, สถาปัตยกรรมภายใน, การวาดภาพ, เทคนิคการพิมพ์, ภูมิสถาปัตย์, การถ่ายภาพ, ประติมากรรม และอื่นๆอีกมากมาย

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Rhode Island School of Design

  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Rhode Island School of Design

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 64 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

2.15% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

US$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$42,620

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$42,620

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ