นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: วีซ่านักเรียน - MUST READ

การสมัครขอวีซ่านักศึกษาไอร์แลนด์

share image

การสมัครขอวีซ่านักศึกษาไอร์แลนด์

ก่อนทำการสมัครคุณควรมีคุณสมบัติดังนี้:

• คุณได้สมัครเรียนในหลักสูตรโดยใช้เงินทุนส่วนตัว โดยมีชั่วโมงเรียนในภาคกลางวันอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• คุณได้ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้แก่ทางวิทยาลัยแล้ว
• คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถด้านวิชาการที่จะเรียนในหลักสูตรที่เลือกและมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว)
• คุณต้องมีเงินอย่างน้อย €7,000 ซึ่งเป็นค่าครองชีพโดยประมาณสำหรับนักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงให้เห็นว่าคุณหรือผู้อุปถัมภ์ของคุณมีเงินสำรองอย่างน้อย 7,000 ยูโรในแต่ละปีการศึกษาที่เหลือของการเรียน นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
• คุณมีประกันสุขภาพส่วนบุคคล
• คุณสามารถอธิบายถึงช่วงเวลาที่ว่างเว้นในประวัติการศึกษาของคุณได้
• คุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศที่คุณอยู่อาศัยเป็นการถาวรหลังจากสำเร็จการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอวีซ่านักศึกษา ดูได้จากเว็บไซด์

 

วิธีการขอวีซ่านักศึกษา

สำหรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์:

ยกเว้นวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์เหนือ การสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาส่วนใหญ่จะทำการสมัครผ่านทาง Central Application Office (CAO) โดยทาง CAO จะให้บริการด้านเอกสารใบสมัครพร้อมด้วยคู่มือที่มีรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนและข้อมูลวิธีการสมัคร

ติดต่อ:
Central Applications Office
Tower House
Eglington Street
Galway
โทร: +353 91 509800
แฟกซ์: +353 91 562344
เว็บไซต์: http://www.cao.ie
อีเมล์: help@cao.ie

นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครไปยังสถาบันระดับอุดมศึกษาบางแห่งได้โดยตรง สำหรับรายชื่อสถาบันการศึกษาดังกล่าว กรุณา คลิกที่นี่

ผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องติดต่อไปยังฝ่ายรับเข้าเรียนของสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเรียน เพื่อสอบถามว่าคุณควรสมัครผ่านทาง CAO หรือสมัครได้โดยตรงกับสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจมีนโยบายการรับสมัครที่แตกต่างกัน

การเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
การสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ คุณควรติดต่อไปยังฝ่ายรับเข้าเรียนหรือฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษานั้นๆโดยตรง วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันตามหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สำหรับโอกาสด้านการวิจัย กรุณาติดต่อกับแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์

การเดินทางในไอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวไอริช