ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

From the history and culture of Anglo-Saxon England, and Celtic languages to Viking exploits, Anglo-Saxon, Norse, and Celtic (ASNC) allows you to explore a range of cultures, and to look at history, language and literature side by side.

ASNC focuses on the history, material culture, languages and literature of the peoples of Britain, Ireland and the Scandinavian world in the earlier Middle Ages.

ASNC students discover medieval history while learning one or more languages and reading great works of literature in the original languages, such as the Old English poem Beowulf, the epic medieval Irish tale Táin Bó Cúailnge (The Cattle Raid of Cooley) and Icelandic sagas. Exactly which areas you study and to what depth is largely up to you, and to support your learning Cambridge has rare and exceptional resources to offer in the University Library, the College libraries, and in the Fitzwilliam and other museums.

After ASNC

This unusual and challenging degree develops your powers of argument and sharpens your powers of analysis. It equips you for a wide range of careers where intellectual and analytical skills are important.

‘Asnac’ (as they like to be called) graduates can be found in a wide range of careers. Some take advantage of the specialist opportunities open to them and do research and teaching in schools and universities, or work in museums and libraries; while many others go into careers including journalism, publishing, banking, law, the Civil Service, industry and business, and even software development.

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Anglo-Saxon, Norse, and Celtic

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
£22,227.00 (฿ 982,711) ต่อปี
ค่าธรรมเนียมปกติ
เริ่มเรียน

ตุลาคม 2021

สถานที่

Queens'

Silver Street,

Cambridge,

Cambridgeshire,

CB3 9ET, England

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
£22,227.00 (฿ 982,711) ต่อปี
ค่าธรรมเนียมปกติ
เริ่มเรียน

ตุลาคม 2021

สถานที่

Wolfson

Barton Road,

Cambridge,

Cambridgeshire,

CB3 9BB, England

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

In addition to High School Diploma students also require SAT scores. For applicants who took the SAT before March 2016, a high pass in the SAT equates to at least 1,400 in Critical Reading and Mathematics and also 700 or more in Writing, to give a combined score of at least 2,100. For applicants who took the new SAT (first offered in March 2016) a high pass equates to at least 730 in Evidence-Based Reading and Writing and 730 in Mathematics, to give a combined score of at least 1,460.

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้