มี 59 ทุนเรียนต่อ ในไอร์แลนด์

University College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 424 หลักสูตร
7031
ดู
128
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Sligo

ไอร์แลนด์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 92 หลักสูตร
330
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

Mary Immaculate College

ไอร์แลนด์
มีทุนการศึกษา
ดู 27 หลักสูตร
127
ดู
courses

Dublin City University

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 99 หลักสูตร
402
ดู
courses

Trinity College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 117

มีทุนการศึกษา
ดู 299 หลักสูตร
1082
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses
มีทุนการศึกษา
ดู 24 หลักสูตร
130
ดู
courses

Dublin Business School

ไอร์แลนด์
มีทุนการศึกษา
ดู 63 หลักสูตร
238
ดู
courses

Galway Mayo Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีทุนการศึกษา
ดู 96 หลักสูตร
331
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

Limerick Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีทุนการศึกษา
ดู 130 หลักสูตร
280
ดู
courses

University College Cork

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 427 หลักสูตร
5503
ดู
67
คอร์สที่ชอบ
courses
Grafton College of Management Sciences

Grafton College of Management Sciences

ไอร์แลนด์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
34
ดู
Maynooth College

Maynooth College

ไอร์แลนด์

เลือกค้นหาอีกที