head image
เพื่อหาคอร์สในระดับที่เหมาะสม กรุณาใส่เกรดการศึกษาของคุณด้วยค่ะ
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 39 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
1751
ดู
19
คอร์สที่ชอบ
courses

Sunway University

MALAYSIA มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 52 หลักสูตร
5824
ดู
77
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 99 หลักสูตร
3199
ดู
30
คอร์สที่ชอบ
courses

Monash University Malaysia

MALAYSIA มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 50 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
2336
ดู
38
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 73 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
845
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

University of Reading Malaysia

MALAYSIA มาเลเซีย
มีทุนการศึกษา
ดู 17 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
693
ดู
12
คอร์สที่ชอบ
courses
Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Sains Malaysia (USM)

MALAYSIA มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
3789
ดู
53
คอร์สที่ชอบ

UCSI University

MALAYSIA มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 105 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
1861
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 85 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
1034
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses

KDU Penang University College

MALAYSIA มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 25 หลักสูตร
765
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 76 หลักสูตร
611
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

KDU University College

MALAYSIA มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 3 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากมาเลเซีย
401
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที

close