มี 94 ทุนเรียนต่อ ในสิงคโปร์

ERC Institute

สิงคโปร์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 26 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
1722
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

INSEAD Asia Campus

สิงคโปร์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 6 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
1455
ดู
14
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 52

มีทุนการศึกษา
ดู 3 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
5604
ดู
33
คอร์สที่ชอบ
courses

First Media Design School

สิงคโปร์
มีทุนการศึกษา
ดู 2 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
1173
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

LASALLE College of the Arts

สิงคโปร์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 33 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
2275
ดู
12
คอร์สที่ชอบ
courses

ESSEC Asia-Pacific

สิงคโปร์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 2 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
1752
ดู
courses

Nanyang Polytechnic

สิงคโปร์
มีทุนการศึกษา
ดู 83 หลักสูตร
3059
ดู
7
คอร์สที่ชอบ
courses

Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)

สิงคโปร์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 8 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
2208
ดู
11
คอร์สที่ชอบ
courses
มีทุนการศึกษา
ดู 39 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
1637
ดู
6
คอร์สที่ชอบ
courses
มีทุนการศึกษา
ดู 1 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
788
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 44 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสิงคโปร์
3972
ดู
15
คอร์สที่ชอบ
courses
SP Jain School of Global Management

SP Jain School of Global Management

สิงคโปร์
มีทุนการศึกษา
805
ดู
9
คอร์สที่ชอบ

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที