head image
University West

University West

SWEDEN สวีเดน
มีทุนการศึกษา
135
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
Halmstad University

Halmstad University

SWEDEN สวีเดน
มีทุนการศึกษา
188
ดู
5
คอร์สที่ชอบ

Lund University

SWEDEN สวีเดน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

มีทุนการศึกษา
ดู 225 หลักสูตร
4874
ดู
19
คอร์สที่ชอบ
courses

Karolinska Institutet

SWEDEN สวีเดน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 41

มีทุนการศึกษา
ดู 22 หลักสูตร
1115
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Stockholm University

SWEDEN สวีเดน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 175

มีทุนการศึกษา
ดู 95 หลักสูตร
3747
ดู
21
คอร์สที่ชอบ
courses

Umeå University

SWEDEN สวีเดน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

ดู 44 หลักสูตร
497
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

ดู 19 หลักสูตร
284
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

University of Gothenburg

SWEDEN สวีเดน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 186

ดู 80 หลักสูตร
1201
ดู
6
คอร์สที่ชอบ
courses

Aalto University

FINLAND ฟินแลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 4 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากสวีเดน
5500
ดู
12
คอร์สที่ชอบ
courses

เลือกค้นหาอีกที

close