เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ The University of Sydney

australia

37909

381

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 58

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Skills for Academic Success (ASAS)

เข้าชม135ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing - Computational Data Science

เข้าชม155ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing - Computer Science (Engineering)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing - Cybersecurity

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Commerce

เข้าชม230ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 1 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022, 30 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)

เข้าชม194ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science) Honours

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Exercise Physiology)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

31 January 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ The University of Sydney

มหาวิทยาลัยอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1 ของออสเตรเลียด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาจากการจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา 2020 โดย QS

  • มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับท็อป 50 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
  • 2 สาขาวิชาในระดับท็อป 10 ของโลก – อันดับสาขาวิชา 2019 โดย QS
  • 30 สาขาวิชาในระดับท็อป 50 ของโลก – อันดับสาขาวิชา 2019 โดย QS
  • ซิดนีย์เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก

ติดต่อHotcourse