Academic Ranking of World Universities {0}

Academic Ranking of World Universities 2020

อันดับมหาวิทยาลัยนี้คืออะไร?
1

Harvard University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม10360ครั้ง

2

Stanford University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม4199ครั้ง

3

University of Cambridge

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม4640ครั้ง

4

Massachusetts Institute of Technology

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม4620ครั้ง

5

University of California, Berkeley

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม2281ครั้ง

6

Princeton University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม822ครั้ง

7

Columbia University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม2376ครั้ง

8

California Institute of Technology

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม943ครั้ง

9

University of Oxford

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม7393ครั้ง

10

University of Chicago

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1142ครั้ง

11

Yale University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1352ครั้ง

12

Cornell University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1860ครั้ง

13

University of California, Los Angeles

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม2052ครั้ง

14

Paris-Saclay University

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส

15

Johns Hopkins University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1477ครั้ง

16

UCL (University College London)

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม5706ครั้ง

16

University of Washington

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1378ครั้ง

18

University of California San Diego

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม395ครั้ง

19

University of Pennsylvania

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1651ครั้ง

20

ETH Zurich

สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์

เข้าชม5210ครั้ง