เรียนการศึกษาผู้ใหญ่ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการศึกษาผู้ใหญ่
  • เรียนที่ไหนดี
Adult Education

การศึกษาผู้ใหญ่ คือการเรียนเพื่อเป็นอาจารย์ สอนผู้ใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้ว ทุกวันนี้การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่กำลังขยายตัวมากขึ้น เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งมีนโยบายพัฒนาทักษะในการอ่านออกเขียนได้และการคำนวณให้แก่ประชากร แต่นอกจากทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์แล้ว การศึกษาผู้ใหญ่ยังครอบคลุมถึงวิชาอื่นๆ อย่างเช่น ศิลปะ, การผลิตสิ่งทอ และการบริการอีกด้วย

สาขานี้เหมาะกับใคร

ถ้าคุณชอบการสอน และสนใจทำงานด้านศึกษาผู้ใหญ่ คอร์สนี้น่าจะเหมาะกับคุณ ก่อนตัดสินใจ คุณอาจลองพิจารณาว่าตัวเองมีทักษะที่จะเรียนเป็นอาจารย์ด้านศึกษาผู้ใหญ่หรือไม่ เช่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณควรสื่อสารจูงใจคนได้ดี อาจารย์ด้านศึกษาผู้ใหญ่ต้องใช้ทักษะสูง ด้านการจัดการและการปฎิสัมพันธ์กับคนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในห้องเรียน หลักสูตรในสาขานี้จะฝึกให้คุณมีประสบการณ์สอนในชั้นเรียน และ ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นงานที่นอกจากจะต้องทุ่มเทและกระตือรือร้นแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของวิชาที่จะสอนให้กระจ่าง จนสามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของคุณเข้าใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สามารถทำงานเป็นอาจารย์สอนในศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐบาล วิทยาลัยการศึกษาผู้ใหญ่ หรือเป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยม เพื่อสอนทักษะด้านการงานอาชีพพื้นฐานให้แก่เด็กมัธยม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร เพื่อทำงานสายจิตวิทยาการศึกษา หรือทำงานเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรม อย่างเช่นเป็นภัณฑารักษ์ได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาการศึกษาผู้ใหญ่

วิชาศึกษาผู้ใหญ่มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลายสาขาวิชา ซึ่งในบางสาขาผู้เรียนจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาเฉพาะทางในด้านที่สนใจมาก่อน และหากเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องยื่นผลคะแนนสอบ IELTS ประกอบด้วย แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหารายวิชาที่เลือกและการเลือกว่าจะเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา โดยนักศึกษาจะได้เรียนลงลึกในสาขาวิชาที่เลือกควบคู่ไปกับทฤษฎีด้านการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนจริง

เรียนที่ไหนดี

การเลือกมหาวิทยาลัย มีผลต่อประสบการณ์ที่คุณจะได้รับเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้นคุณจะต้องเช็คข้อมูลเรื่องวันเปิดภาคเรียน และศึกษาข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาก่อนล่วงหน้า ว่าเหมาะที่จะใช้ชีวิตเพื่อเรียนอย่างมีความสุขหรือไม่ ข้อนี้นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การเลือกหลักสูตรเลยทีเดียว สภาพแวดล้อมในการศึกษาควรจะส่งเสริมให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งจากภายในและภายนอกชั้นเรียน หากกำลังมองหามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ คุณสามารถเข้าไปดูสถิติการจ้างงานหลังจบการศึกษาของศิษย์เก่าได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือหากไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ก็สามารถยื่นร้องขอจากมหาวิทยาลัยได้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เมื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจได้แล้ว คุณจะต้องพิจารณาผลการศึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง ให้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด และอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย การทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ต้องระวังอย่าให้การทำงานกระทบต่อการเรียน หากมีปัญหาด้านการเงินคุณสามารถมองหาทุนการศึกษาที่มีอยู่มากมาย ซึ่งมีทั้งทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายทั่วไป

คอร์สการศึกษาผู้ใหญ่อื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

1

การอ่านและการเขียน (ความสามารถในการอ่านเขียน)

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการศึกษาผู้ใหญ่

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม308ครั้ง ดู 270 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม117ครั้ง ดู 15 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม110ครั้ง ดู 25 หลักสูตร
4
84
ฮ่องกง
เข้าชม61ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม58ครั้ง ดู 35 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม56ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
7
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม10ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม3ครั้ง ดู 1 หลักสูตร