นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนเกษตรศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาเกษตรศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Agriculture

การเกษตรเป็นอาชีพเก่าแก่ของมนุษย์มานานนับ 10,000 ปีก่อนสมัยคริสตกาล ระยะหลังมานี้อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเด็นเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมพืช การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อค้นหาวิธีทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ถูกนำมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง

ทุกวันนี้คนทั่วไปให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่มันจำเป็นต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ ในยุคที่อัตราการเติบโตของประชาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก ซึ่งนับเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง

สาขานี้เหมาะกับใคร

ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนเกษตรศาสตร์ คุณควรรู้ก่อนว่าสาขาวิชานี้ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาในการทำวิจัยนอกสถานที่ และลงพื้นที่การเกษตรเพื่อเก็บข้อมูลเยอะพอสมควร ผู้ที่จะเรียนการเกษตรได้อย่างมีความสุข จึงต้องไม่เกี่ยงงานหนัก พร้อมลุย พร้อมออกไปลงพื้นที่ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการศึกษาทฤษฎีทางการเกษตรอีกมากมาย เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่น่าสนใจ อย่างเช่น การบริหารจัดการพื้นที่ชนบท การบริหารจัดการฟาร์ม และการดูแลรักษาดินอย่างยั่งยืน เป็นต้น

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

นอกจากการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ขอบเขตงานของผู้ศึกษาด้านการเกษตรยังครอบคลุมไปถึงการดูแลพื้นที่ในชนบททั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักว่า การบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ

บัณฑิตสาขาการเกษตรสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทำงานด้านเกษตรโดยตรง เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือนักวิจัย จึงนับเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

รายได้ของบัณฑิตสาขาวิชาการเกษตรแตกต่างกันไปในแต่ละสายงานและอัตราเงินเดือนของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศอังกฤษ รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 18,933 ปอนด์ต่อปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 900,000 บาท) และนอกจากทางเลือกในการทำงานด้านเกษตรโดยตรง หรือการวิจัยแล้ว บัณฑิตยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานสาขาวิชาอื่นอย่างเช่น การทำธุรกิจหรืองานด้านกฎหมายได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาเกษตรศาสตร์

แต่ละมหาวิทยาจะมีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วหากไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องผ่านทดสอบภาษาอังกฤษก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดคะแนนขั้นต่ำสำหรับ IELTS ไว้ที่ 6.5 คะแนนขึ้นไป และส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนว่า ต้องจบการศึกษาจากสาขาที่ใกล้เคียงกับวิชาเกษตรมาก่อน เช่นมีความรู้ด้านวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือภูมิศาสตร์

เรียนที่ไหนดี

สาขาการเกษตรมีเนื้อหารายวิชาที่กว้างขวางและหลากหลาย ดังนั้นการเลือกสถานศึกษาจึงต้องศึกษาให้ดีว่า มหาวิทยาลัยไหนมีหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของเรามากที่สุด และยังต้องพิจารณาทักษะทางวิชาการของเราประกอบด้วยว่า ความสามารถและผลการเรียนที่ผ่านมาของเราผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการที่มหาวิทยาตั้งไว้หรือไม่

นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผลต่อการสมัครงานในอนาคตของคุณ โดยอาจจะดูจากข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รายชื่อศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ มีสายสัมพันธ์ด้วย

การเลือกว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลัก หรือมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ ที่อบอุ่นใกล้ชิด ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไหน ในระยะยาวเราน่าจะมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมแบบไหนมากกว่ากัน และหากต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน เงื่อนไขการให้ทุนค่าเล่าเรียนและทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของแต่ละมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจ

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านเกษตรศาสตร์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,627ครั้ง ดู 31 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม1,577ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,312ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
4
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,246ครั้ง ดู 72 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,039ครั้ง ดู 209 หลักสูตร
6
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม219ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม146ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
69
เยอรมัน
เข้าชม142ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
9
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม132ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
10
168
สิงคโปร์
เข้าชม110ครั้ง ดู 1 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ