นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนโบราณคดีต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาโบราณคดี
  • เรียนที่ไหนดี
Archaeology

วิชาโบราณคดี เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ ผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ โบราณวัตถุ และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ยังหลงเหลือร่องรอยของอารยธรรมในอดีต ในประเทศอเมริกาโบราณคดีจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชามนุษยวิทยา แต่ในประเทศอังกฤษจะแยกออกมาศึกษาเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง

โบราณคดีช่วยให้มนุษย์สามารถทำความเข้าใจสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอารยธรรมโบราณ ซึ่งข้อมูลหลายๆ หัวข้อยังขาดการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และยังคงรอคอยให้นักโบราณคดีรุ่นใหม่ไปศึกษาค้นคว้า

สาขานี้เหมาะกับใคร

ก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่า คุณหลงใหลเรื่องประวัติศาสตร์หรือไม่ คุณต้องการค้นพบเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อนไหม ถ้าคำตอบคือใช่โบราณคดีก็เป็นวิชาที่เหมาะกับคุณ

ผู้สนใจศึกษาวิชาโบราณคดี ต้องมีความสามาถในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมถึงความสามารถในการประเมินอิทธิพลสำคัญๆ ในอดีต ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นสังคมปัจจุบัน การศึกษาโบราณคดีในระดับสูง ผู้เรียนต้องมีทั้งความรู้ที่ลึกมากพอในแต่ละหัวข้อที่ต้องการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เดิมจากการเรียนปริญญาตรีประกอบด้วย ผู้เรียนโบราณคดีนอกจากจะมีความสนใจเรื่องราวในอดีตแล้ว ยังต้องเป็นคนที่พร้อมจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจำนวนมาก และมีระบบการจัดระเบียบความคิดที่ดีอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่มักจบไปเป็นนักโบราณคดี แต่หากสนใจอาชีพอื่นก็สามารถนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน อย่างเช่นเป็นภัณฑารักษ์ หรือ บรรณารักษ์ นอกจากนี้บัณฑิตโบราณคดีที่มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน ยังสามารถผันตัวไปทำงานสายอื่นอย่างเช่น การเงิน การสื่อสารมวลชน และการอนุรักษ์ ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะทางก็ยังสามารถเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อเป็นอาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหากคุณสนใจในสายอาชีพนักวิชาการ

สำหรับปริญญาตรีผู้สนใจเข้าศึกษาต้องสอบผ่าน A-level หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาคนละแบบกับประเทศอังกฤษ และสำหรับปริญญาโท มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ 2:1 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้คะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือบางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอาจจะต้องใช้คะแนนสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป

ปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 3-4 ปี รูปแบบการเรียนการสอน เน้นการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นการประเมินผลนักศึกษาจึงมีหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการออกปฏิบัติภาคสนาม เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเขียนความเรียง และการสอบ ซึ่งการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

การสมัครเรียนสาขาโบราณคดี

สำหรับปริญญาตรีผู้สนใจเข้าศึกษาต้องสอบผ่าน A-level หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาคนละแบบกับประเทศอังกฤษ และสำหรับปริญญาโท มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ 2:1 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้คะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือบางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอาจจะต้องใช้คะแนนสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป

ปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 3-4 ปี รูปแบบการเรียนการสอน เน้นการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นการประเมินผลนักศึกษาจึงมีหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการออกปฏิบัติภาคสนาม เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเขียนความเรียง และการสอบ ซึ่งการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

เรียนที่ไหนดี

การเลือกมหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงโอกาสในการได้งานหลังจบการศึกษาประกอบด้วย หากเป็นไปได้ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภายนอก ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปทำงานนอกเวลาในระหว่างการศึกษาได้ และสำหรับการเรียนโบราณคดีการเลือกพื้นที่ของสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมาก นักศึกษาควรเลือกมหาวิทยาลัยที่คุณมีความสนใจอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในระแวกนั้น

นอกจากนี้การเลือกมหาวิทยาลัยให้ตรงกับบุคลิกของตนเองก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง หากชอบเข้าสังคมพบปะผู้คนที่หลากหลายก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองใหญ่กว้างขวาง แต่ถ้าชอบอยู่อย่างสงบในชุมชนเล็กๆ ที่อบอุ่น ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ เมื่อเข้าไปเรียนในช่วงแรก ควรเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ให้ครบ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิต รวมถึงหาโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนด้วยก็จะดีไม่น้อย และหากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาให้

คอร์สโบราณคดีอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

3

โบราณคดีเจาะจงช่วงเวลา / ยุคสมัย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านโบราณคดี

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,405ครั้ง ดู 52 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,305ครั้ง ดู 14 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม248ครั้ง ดู 16 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม229ครั้ง ดู 107 หลักสูตร
5
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม129ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
6
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม122ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
69
เยอรมัน
เข้าชม53ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
8
189
สวีเดน
เข้าชม13ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
72
กรีก
เข้าชม10ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม8ครั้ง ดู 1 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ