เรียนการบริหารศิลปะต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาบริหารศิลปะ
  • เรียนที่ไหนดี
Art Administration

การบริหารศิลปะ คือการทำงานกับองค์กรศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเช่น โรงละครและแกลเลอรี่ โดยมีบทบาทในการดูแลเรื่องการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การหาเงินทุนมาดูแลความปลอดภัยของชิ้นงานศิลปะ และดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะที่จัดขึ้นในแต่ละวัน ในประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย มีองค์กรศิลปะและหลักสูตรการบริหารศิลปะเปิดสอนอยู่เป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมศิลปะมีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ที่จบด้านการบริหารศิลปะจึงมีโอกาสได้ทำงานที่น่าสนใจและหลากหลาย

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณชื่นชอบเรื่องศิลปะ และมีทักษะในการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี สาขาวิชานี้ก็นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ผู้สนใจเรียนทางด้านนี้ควรเป็นคนที่มีความสนใจหลากหลาย พร้อมจะเรียนรู้เรื่องธุรกิจ กฎหมาย ไอที และเทคนิคการตลาด

บางหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องฝึกงานเพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรศิลปะ และส่งรายงานฝึกงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการเป็นผู้บริหารงานศิลปะ นักศึกษาจะต้องทำงานหนักและมีระบบการจัดการที่ดี จึงจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเรียนในสา

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่จบไปทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะ โดยมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 15,000-18,000 ปอนด์ (700,000-850,000 บาท) ต่อปี และจะได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นเมื่อมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์

แต่ก็มีบัณฑิตจำนวนไม่น้อย ที่ผันตัวไปทำงานในบริษัทอีเวนท์หรือบริษัทประชาสัมพันธ์ โดยใช้ทักษะความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารที่ดี

นอกจากนี้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การทำวิจัย และความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ยังทำให้บัณฑิตมีขอบเขตงานที่กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถทำงานด้านการวิจัยสื่อ การตลาด หรือการระดมทุนเพื่อองค์กรการกุศล ได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาบริหารศิลปะ

หลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาไว้ว่า ต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 3A-levels ขึ้นไป และสำหรับปริญญาโท ต้องมีคะแนนระดับ 2:1 สำหรับผู้ที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง หลายๆ มหาวิทยาลัยก็ยินดีรับเข้าศึกษา และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก็ควรลองมองหาสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านทุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน สำหรับนักเรียนต้องมีผลการเรียนเทียบเท่าและตรวจสอบรายละเอียดการสมัครกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

เรียนที่ไหนดี

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณา การเรียนในสาขาวิชานี้กิจกรรมนอกหลักสูตร มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อแนวโน้มที่จะได้งานที่ดีในอนาคต คุณควรเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ อย่างเช่น Leeds University หรือ Edinburgh University เพราะคุณจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกเวลาเรียนที่หลากหลาย และพบปะกับผู้คนในแวดวงศิลปะ หรือคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกับคุณมากหน้าหลายตา ซึ่งอาจกลายเป็นคอนเนคชั่นที่ดีในอนาคตหลังจบการศึกษา

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานด้านศิลปะในระแวกใกล้เคียง คุณควรศึกษาหาข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยที่เลือกมีคอนเนคชั่นกับหน่วยงานที่จ้างนักบริหารงานศิลปะบ้างหรือไม่ สิ่งเหล่านี้สำคัญไม่น้อยต่อโอกาสในการหางานทำหลังจบการศึกษา

คอร์สการบริหารศิลปะอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการบริหารศิลปะ

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม592ครั้ง ดู 93 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม284ครั้ง ดู 18 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม267ครั้ง ดู 225 หลักสูตร
4
168
สิงคโปร์
เข้าชม232ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม155ครั้ง ดู 33 หลักสูตร
6
69
เยอรมัน
เข้าชม153ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม153ครั้ง ดู 15 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม135ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม102ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
10
189
สวีเดน
เข้าชม99ครั้ง ดู 4 หลักสูตร