นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนศิลปะต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาศิลปะ
  • เรียนที่ไหนดี
Art

วิชาศิลปะถือเป็นศาสตร์เก่าแก่มากที่สุดแขนงหนึ่งของโลก ศิลปะแสดงให้เห็นถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่สะท้อนออกมาผ่านผลงานอย่างเป็นรูปธรรม มนุษย์ถ้ำสมัยโบราณสร้างงานศิลปะขึ้นบนผนังถ้ำ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น ก่อนที่มนุษย์จะมีภาษามาตรฐานไว้สื่อสารกัน

ทุกวันนี้ ศิลปะก็ยังเป็นภาษาสากล ที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงและรับรู้สิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้โดยทั่วกัน การเรียนวิชาศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สาขานี้มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะ ไปจนถึงการสร้างผลงานศิลปะของตัวเอง

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่เหมาะจะเรียนศิลปะ ควรเป็นคนที่เข้าใจและซาบซึ้งในหลักการสุนทรียภาพ มีความถนัดในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง นอกจากสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองแล้ว ผู้เรียนยังต้องมีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และบริบททางสังคม ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการสร้างผลงานศิลปะในแต่ละยุคสมัยด้วย

การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติเป็นอย่างมาก และมีการบรรยายในชั้นเรียนประกอบด้วย ส่วนใหญ่นักศึกษาจึงต้องใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนอกชั้นเรียน ก่อนจบการศึกษานักศึกษาจะต้องสร้างชิ้นงาน เป็นพอร์ตฟอลิโอเพื่อโชว์ทักษะและแนวความคิดที่ได้เรียนรู้มา ผู้สนใจเรียนด้านศิลปะจะต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีศักยภาพมากพอที่จะทำงานศิลปะด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

โดยส่วนมากแล้ว บัณฑิตที่จบไปมักทำงานเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางที่ตัวเองเชี่ยวชาญ รับงานฟรีแลนซ์วาดภาพ หรือทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของศิลปินในประเทศอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 17,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 800,000 บาท)

การสมัครเรียนสาขาศิลปะ

ขั้นตอนการรับสมัครของสาขาวิชาศิลปะจะแตกต่างจากหลักสูตรวิชาอื่นๆ ในขณะที่หลายๆ สาขาวิชากำหนดคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาไว้ว่าต้องสอบผ่าน A-levelsหรือมีผลการเรียนเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศไทย แต่สำหรับหลักสูตรศิลปะจะเน้นดูที่ประสบการณ์ทำงาน และผลงานศิลปะที่เคยทำมาเป็นหลัก สำหรับผู้สมัครที่จากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3-4 ปี และสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง หรือเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น การถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์แนวศิลปะ เพื่อนำไปใช้ในงานกราฟิกดีไซน์ และงานศิลปะ

เรียนที่ไหนดี

หากสนใจสาขาวิชาศิลปะ ควรเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ อย่างเช่น Leeds University หรือ Edinburgh University ในกรุงลอนดอน เพราะคุณจะได้มีโอกาสพบเจอผู้คนที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะ และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกเวลาเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

หลักสูตรของบางมหาวิทยาลัย จะมีการแบ่งย่อยที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่นมีเนื้อหาสำหรับคนที่อยากจบไปทำงานเป็นนักวาดประกอบโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้สนใจเข้าศึกษาจึงต้องเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับสายงานที่ต้องการทำในอนาคต สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรีไว้ว่าต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 3 A-levels และ 2:1 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และยังพิจารณาจากพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่น น่าสนใจ เป็นส่วนสำคัญในการรับเข้าศึกษาด้วย ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่าลืมมองหาช่องทางในการขอทุนการค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเอาไว้ด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านศิลปะ

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม5,667ครั้ง ดู 79 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3,868ครั้ง ดู 744 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม3,780ครั้ง ดู 229 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม2,596ครั้ง ดู 101 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,516ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
6
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม792ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม753ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม611ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม406ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม311ครั้ง ดู 16 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ