เรียนวิศวกรรมชีวเวชต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมชีวเวช
  • เรียนที่ไหนดี
Biomedical engineering

วิศวกรรมชีวเวช คือการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ งานส่วนใหญ่ของวิศวกรรมชีวเวช คือการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการออกแบบอวัยวะเทียม และการวางระบบโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ ให้สามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้สนใจศึกษาวิศวกรรมชีวเวช ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งศาสตร์ด้านการรักษาพยาบาล และวิศวกรรมศาสตร์ จึงต้องเชี่ยวชาญทั้งวิชาชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ ผู้เรียนจะต้องส่งงานข้อเขียน และถูกประเมินจากการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทอย่างหนักทั้งการเรียนในชั้น และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง การเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัย และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

หลังจบการศึกษา บัณฑิตส่วนใหญ่จะทำงานด้านวิศวกรรมชีวเวช โดยมีบทบาททั้งในการออกแบบ พัฒนาเครื่องมือแพทย์ และวางระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยในด้านกายภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ในประเทศอังกฤษ ประมาณ 21,176 ปอนด์ (ประมาณ 1,000,000 บาท) ต่อปี

ผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาการแพทย์มาก่อน เป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในสายงานผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์ และสำหรับบัณฑิตที่ไม่ต้องการทำงานสายวิศวกรรมชีวเวชโดยตรง ก็สามารถผันตัวไปเป็นนักข่าวสายการแพทย์ หรือเป็นฝ่ายระดมทุนให้กับมูลนิธิทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหากำไรก็ย่อมได้

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถศึกษาต่อด้านกฎหมาย ในหลักสูตร Graduate Diploma in Law (GDL) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาก่อนแล้ว เพื่อทำงานต่อในสายงานกฎหมาย หรือเรียน Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อเป็นอาจารย์สอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไปในอนาคต

การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมชีวเวช

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหายากและเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สนใจศึกษาไว้ค่อนข้างสูง ผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน A-levels หรือเทียบเท่า ในวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี และสำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 คะแนนขึ้นไป

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวเวช จะต้องเข้าร่วมการบรรยายในชั้น และทำโปรเจ็คต์ส่วนตัวเป็นงานเดี่ยว รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีคอนเนคชั่นกับบริษัททางด้านนี้โดยตรง และสามารถช่วยหาที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษาได้

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาโท ที่ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเลือกเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา ผู้สมัครปริญญาโทจะต้องมีคะแนน 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเวช

เรียนที่ไหนดี

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วหลายมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่พอสมควร ดังนั้น ผู้เรียนควรพิจารณามาก่อนล่วงหน้าว่า ในอนาคตจะเน้นทำงานในส่วนไหนของวิศวกรรมชีวเวช และเลือกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น อีกทั้งยังต้องดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยว่า อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายไหวหรือไม่ หากมีปัญหาด้านการเงิน ก็มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน

สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของคุณเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม การเรียนรู้วัฒธรรมใหม่ๆ และพบปะผู้คนที่หลากหลาย เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนักศึกษา ลองพิจารณาดูว่าคุณชอบอยู่มหาวิทยาลัยใหญ่ ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลาย หรือชอบการอยู่อย่างอบอุ่นในมหาวิทยาเล็กๆ ระแวกชุมชน ซึ่งการเลือกนี้จะส่งผลทั้งต่อการเรียนรู้ทางวิชาการและการเข้าสังคม จึงต้องคิดให้รอบคอบและตัดสินใจให้ดี

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิศวกรรมชีวเวช

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม544ครั้ง ดู 211 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม474ครั้ง ดู 44 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม462ครั้ง ดู 15 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม295ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
5
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม212ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม183ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม146ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม112ครั้ง ดู 14 หลักสูตร
9
69
เยอรมัน
เข้าชม70ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
193
ไต้หวัน
เข้าชม59ครั้ง ดู 2 หลักสูตร