นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนธุรกิจศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาธุรกิจ
  • เรียนที่ไหนดี
Business studies

ธุรกิจศึกษา คือ การเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น บัญชี การตลาด การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ธุรกิจศึกษามุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำธุรกิจ ภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่นับวันจะยิ่งทวีความเข้มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะสอนเทคนิคการทำธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงแล้ว หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจซื้อ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรื่องการทำธุรกิจ ชอบทำการค้า หรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง การเรียนวิชาธุรกิจน่าจะตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรปริญญาตรี ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานเพื่อสะสมประสบการณ์ ในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจจริง ซึ่งเป็นงานที่หนัก ต้องอาศัยความกระตือรือร้น และควรมีความสนใจรอบด้านในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรธุรกิจค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การขาย เงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายการค้า และการบริหารทรัพยากรบุคคล

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานบริษัท ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ พนักงานธนาคาร หรืองานในแผนกทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจ เพื่อทำงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น อย่างเช่น งานด้านบัญชี กฎหมาย หรือเป็นอาจารย์ระดับมัธยม

แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่มาศึกษาวิชาธุรกิจ เพื่อเรียนจบไปเปิดกิจการของตัวเอง เส้นทางนี้นับว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควร แต่หากประสบความสำเร็จ ผลตอบแทนที่ได้ก็นับว่าคุ้มค่า หากคุณสนใจทำธุรกิจส่วนตัว การสร้างคอนเนคชั่นไว้ในระหว่างเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การสมัครเรียนสาขาธุรกิจ

สำหรับระดับปริญญาตรี ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 3 A-levels หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 2:1 ในระดับปริญญาตรีมาก่อน หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ

ปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ระยะเวลาในการศึกษาขึ้นอยู่ว่าเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา หลักสูตรด้านธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ดังนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนแล้ว ส่วนปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และหลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดให้นักศึกษาฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ช่วงระหว่างปี 2 - 3 ของการศึกษา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องสอบ IELTS ให้ได้อย่างน้อย 6.0 - 6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาผลการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบกับความพร้อมทางด้านการเงินของตัวเองเป็นสำคัญ จากนั้นจึงลองมองหามหาวิทยาลัยที่คุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่รับมือไหว หรืออาจจะมองหาทุนการศึกษาไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

มีมหาวิทยาลัยมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีรายละเอียดบางส่วน ในการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ผู้สนใจเข้าศึกษาควรวางกรอบอาชีพที่ต้องการทำในอนาคตของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อจะได้เลือกหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานในอนาคต

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และพบปะผู้คนที่หลากหลาย นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตนักศึกษา คุณควรพิจารณาเลือกสังคมในการเรียนรู้ ให้เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับเมืองใหญ่ที่มีสีสัน และคึกครื้นตลอดเวลา หรือเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบ

คอร์สธุรกิจศึกษาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านธุรกิจศึกษา

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม10,777ครั้ง ดู 214 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม4,959ครั้ง ดู 304 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม3,261ครั้ง ดู 132 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม2,892ครั้ง ดู 789 หลักสูตร
5
168
สิงคโปร์
เข้าชม2,857ครั้ง ดู 36 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม2,095ครั้ง ดู 33 หลักสูตร
7
39
จีน
เข้าชม1,498ครั้ง ดู 54 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม975ครั้ง ดู 106 หลักสูตร
9
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม800ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
196
ไทย
เข้าชม572ครั้ง ดู 4 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ