นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนเคมีต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาเคมี
  • เรียนที่ไหนดี
Chemistry

เคมี คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเรื่องคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสาร เพื่อทำความเข้าใจว่าสสารที่อยู่รอบตัวเรา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และจะเปลี่ยนรูปไปเป็นอะไรได้บ้าง ในศตวรรษที่ 9 วิชาเคมีได้ถือกำเนิดขึ้นในดินแดนอาหรับ เมื่อมนุษย์ค้นพบการใช้ความร้อนจากไฟ ซึ่งสามารถทำให้สสารเดิมเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกสสารหนึ่งได้

หัวข้อหนึ่งที่รู้จักกันดีในการศึกษาวิชาเคมีคือ การผสมธาตุ วิชาเคมีเชื่อมโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตปประจำวันของเรา ตั้งแต่การผลิตยารักษาโรค ไปจนถึงการผลิตเสื้อผ้า และเครื่องสำอาง วิชาเคมีจึงมีขอบเขตการศึกษาค่อนข้างกว้าง และครอบคลุมหลายหัวข้อ

สาขานี้เหมาะกับใคร

ถ้าสนใจวิชาเคมี คุณควรมีความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ดี และมีความสนใจศึกษาด้านเคมีเพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกอย่างจริงจัง ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนวิชาเคมี หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อน หากเป็นระบบการศึกษาในประเทศไทย ก็คือเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก่อนในระดับมัธยม เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการันตีว่าคุณจะสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อนได้อย่างไม่มีปัญหา เมื่อมหาวิทยาลัยรับคุณเข้าศึกษาแล้ว

การเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยม จะเป็นการเรียนแบบกว้างๆ ให้เห็นภาพรวมของศาสตร์แต่ละแขนง แต่เมื่อเป็นคอร์สในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนจะเจาะลึกในแต่ละหัวข้อมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง หัวข้อในการศึกษาเกี่ยวกับวิชาเคมี ก็อย่างเช่น เภสัชเคมี เคมีนิติเวช และเคมีชีวการแพทย์ ซึ่งคุณต้องพิจารณาว่าสนใจด้านไหนเป็นพิเศษ เพื่อเลือกหลักสูตรให้ตรงกับสายงานที่ต้องการทำในอนาคต

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

เนื่องจากวิชาเคมีแบ่งแยกย่อยออกไปได้หลายแขนง และสามารถนำไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นได้หลากหลาย บัณฑิตจึงมีทางเลือกมากมายในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของเด็กจบใหม่ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 18,917 ปอนด์ (900,000 บาท) ต่อปี

ส่วนใหญ่งานของนักเคมี จะเป็นการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ ตามหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ส่วนคนที่ต้องการผันตัวไปทำงานด้านอื่น ก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเป็นนักสื่อสารมวลชน ทำงานสายธุรกิจ และงานด้านกฎหมาย หรือเป็นนักอนุรักษ์ ซึ่งจะได้เดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

การสมัครเรียนสาขาเคมี

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 ปี หากเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานช่วงระหว่างปี 2-3 ซึ่งนอกจากจะทำให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำหลังจบการศึกษาอีกด้วย

แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาระดับ A-level ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

วิชาเคมี มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนมากมาย ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องเลือกให้เหมาะกับความต้องการของตัวเอง และอาชีพที่ต้องการทำในอนาคต

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น St Andrews และ Cambridge กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ว่าต้องมีผลการศึกษาระดับ 3 A*s – A grades at A-level หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยอื่นทั่วไปส่วนใหญ่จะตั้งเกณฑ์การรับสมัครไว้ต่ำกว่านี้ ส่วนระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 2:1 มาก่อน

นอกจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือ คอนเนคชั่นที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ มีต่อบริษัทในอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการฝึกงาน และมีผลต่อการทำงานในอนาคต

ที่สำคัญคืออย่าลืมเลือกสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณ หากเป็นคนชอบเข้าสังคม ชอบอยู่ในเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกระตือรือร้น มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองสำคัญ ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าชอบอยู่อย่างเรียบง่าย ในชุมชนเล็กๆ ที่ค่อนข้างสงบ ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่มีคุณภาพในทางวิชาการ และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีการสนับสนุนด้านทุนเอาไว้ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษ ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างจริงจัง

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านเคมี

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,352ครั้ง ดู 29 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,115ครั้ง ดู 97 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม669ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม655ครั้ง ดู 673 หลักสูตร
5
168
สิงคโปร์
เข้าชม461ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
6
32
แคนาดา
เข้าชม352ครั้ง ดู 59 หลักสูตร
7
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม342ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
196
ไทย
เข้าชม98ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
189
สวีเดน
เข้าชม70ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม67ครั้ง ดู 7 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ