นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนกฏหมายแพ่งต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขากฎหมายแพ่ง
  • เรียนที่ไหนดี
Civil Law

กฎหมายแพ่งคือสาขาหนึ่งของวิชากฎหมาย ที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือองค์กร เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า ผู้กระทำผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตัดสิน แตกต่างจากกฎหมายอาญาที่ผู้กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดี และได้รับการลงโทษอันสมควรต่อความผิดนั้น

ความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดระหว่างการพิจารณาคดีทางแพ่งและคดีทางอาญา คือการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน ในขณะที่ความผิดทางอาญานั้น ศาลจะดำเนินคดีกับจำเลยได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงอย่างไร้ข้อกังขา แต่ถ้าเป็นความผิดทางแพ่ง ในบางกรณีก็จะพิสูจน์จากการสันนิษฐานความเป็นไปได้

วิชากฎหมายแพ่งครอบคลุมเนื้อหาทางกฎหมายหลายประเด็น ตั้งแต่กฎหมายครอบครัวและกฎหมายธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ และการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้อื่น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเกี่ยวกับระบบการทำงานด้านกฎหมาย และต้องการศึกษาวิธีการเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิให้กับผู้คน ในขอบเขตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา สาขาวิชานี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

การเรียนวิชากฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เรียนควรมีความชื่นชอบในด้านกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะคุณต้องเรียนรู้โครงสร้างของระบบกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีเนื้อหาเยอะมาก ผู้เรียนจะต้องศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เหล่านี้ในชีวิตจริง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้ จะต้องพร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา มีปฏิภาณไหวพริบเฉียบคม และมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ในสาขาวิชากฎหมาย มักสนใจทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในตำแหน่งทนายความ ซึ่งแบ่งออกเป็น Solicitor ทนายที่ติดต่อกับลูกความโดยตรง ร่างและจัดเตรียมเอกสาร และ Barrister ทำหน้าที่ว่าความในศาล และมักจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลูกความโดยตรง หากเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้ โดยไม่ต้องเรียนคอร์ส Graduate Diploma in Law เพิ่มเติมหลังจบปริญญาตรี หลักสูตรกฎหมายแพ่งมีขอบเขตเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างพอสมควร คุณสามารถเลือกเรียนเจาะลึกเฉพาะทางได้ตามความสนใจ

ถ้าหากไม่ต้องการทำงานด้านกฎหมายโดยตรง บัณฑิตยังสามารถนำทักษะที่ได้จากคอร์สนี้ ไปประยุกต์กับการทำงานอย่างอื่นได้ อาชีพที่ได้รับความนิยมสำหรับบัณฑิตสาขาวิชากฎหมาย ก็อย่างเช่น งานด้านธุรกิจและการเงิน งานในอุตสาหกรรมเพื่อสวัสดิการและสังคม งานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี นักวารสารศาสตร์ หรือทำงานในกรมตำรวจ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

การสมัครเรียนสาขากฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม จึงมีเกณฑ์การรับสมัครที่สูงพอสมควร ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง อย่างเช่นเคยเรียน วิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือประวัติศาสตร์ มาก่อน ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้บังคับแต่ก็ช่วยทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และเคยมีประสบการณ์ทำงานหรือเรียนด้านกฎหมายมาก่อน ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็นการการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาของคุณ

หลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายแพ่งใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานด้านกฎหมาย ซึ่งก็อาจจะต้องขยายเวลาเรียนไปอีก 1 ปี มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ จะกำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการสอบความถนัดทางกฎหมาย LNAT (the National Admissions Test for Law) ก่อนเริ่มคอร์ส และสำหรับหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีอย่าง Graduate Diploma in Law (GDL) จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-3 ปี สำหรับการฝึกอบรมให้คุณเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

เรียนที่ไหนดี

การเลือกสถาบันการศึกษาจะมีผลอย่างมากต่อการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการทำงานเป็นทนายความ หากได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จะง่ายต่อการหาที่ฝึกงานในหน่วยงานด้านกฎหมายมากขึ้น และประสบการณ์ฝึกงานที่ดีก็จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการหางานในอนาคต สถาบันการศึกษาอย่าง Cambridge, Oxford, Durham, University College London, Kings College London, Nottingham, Glasgow, Exeter และ Bristol ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย ซึ่งหากอยากเรียนมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านความถนัดทางกฎหมาย LNAT (the National Admissions Test for Law) ก่อนเริ่มคอร์ส

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข อย่าลืมพิจารณาถึงวัฒนธรรมโดยรอบสถานศึกษา ที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุด

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ คุณต้องตรวจเช็คให้ดีว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนหลายปี คุณควรคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านกฏหมายแพ่ง

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,911ครั้ง ดู 109 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม987ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม523ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
4
168
สิงคโปร์
เข้าชม243ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม220ครั้ง ดู 50 หลักสูตร
6
69
เยอรมัน
เข้าชม139ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
7
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม89ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม83ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
32
แคนาดา
เข้าชม79ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
10
196
ไทย
เข้าชม74ครั้ง ดู 1 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ