นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการก่อสร้างต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการก่อสร้าง
  • เรียนที่ไหนดี
Construction

การก่อสร้าง คือ กระบวนการประกอบโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดเป็น อาคาร หรือ ระบบสาธารณูปโภค เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของมนุษย์ วิชาการก่อสร้างในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้สอนแค่วิธีสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาด้วยแรงงานเท่านั้น แต่ยังสอนให้รู้จักการจัดการทรัพยากร การบริหารงบประมาณ และความปลอดภัย

งานก่อสร้างโดยทั่วไปมี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 2. ใช้ในอุตสาหกรรม 3.ใช้ในเชิงพาณิชย์ และ 4. งานโยธาเพื่อสาธารณูปโภค

ที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทำให้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการก่อสร้างพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเรียนก่อสร้างจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

สาขานี้เหมาะกับใคร

คุณหลงใหลในการออกแบบอาคารและการก่อสร้างหรือไม่? คุณกำลังมองหาอาชีพที่ได้ใช้ทักษะเฉพาะทางอยู่ใช่ไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ การก่อสร้างก็น่าจะเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณ

ผู้เรียนออกแบบอาคารและการก่อสร้าง จะต้องฟังบรรยายในชั้นเรียน และทำโปรเจ็คท์เดี่ยวนอกเวลาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำแล็ปผสมปูน ฯลฯ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน จึงต้องพร้อมทำงานหนัก และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จากการสังเกตผลการปฏิบัติงานต่างๆ

นอกจากนี้หากสนใจเรียนก่อสร้าง ยังต้องสำรวจตัวเองด้วยว่ามีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ วาดรูป และประวัติศาสตร์ บ้างหรือไม่ เพราะคุณจะต้องเรียนประวัติศาสตร์การออกแบบ รวมถึงใช้ทักษะในการพัฒนาแผนงาน และการวาดรูป เพื่อทำโปรเจ็คท์ส่วนตัวก่อนจบการศึกษาด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

งานด้านการก่อสร้างถือว่ามีความมั่นคงทีเดียว ศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ รายได้เฉลี่ยของนักศึกษาจบใหม่ในประเทศอังกฤษ อยู่ที่ 15,000-20,000 ปอนด์ (712,000-950,000 บาท) ต่อปี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน บัณฑิตส่วนใหญ่นิยมทำงานเป็น วิศวกรโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการก่อสร้าง

หรือทำงานเป็น เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน (Quantity surveyor) มีหน้าที่คุมโครงการก่อสร้าง จัดทำเอกสารต่างๆ และจัดทำงบประมาณเบื้องต้น โดยหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีรายได้ 19,000-25,000 ปอนด์ (900,000-1,180,000 บาท) ต่อปี นอกจากนี้ยังมีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจงานก่อสร้าง (Building surveyor) ทำหน้าที่สำรวจ วางผัง และวางระดับงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน มีรายได้อยู่ที่ 18,000-26,000 ปอนด์ (855,000-1,235,000 บาท) ต่อปี

ในคอร์สการก่อสร้าง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็น สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม เรียนรู้เรื่องการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

การสมัครเรียนสาขาการก่อสร้าง

หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี หลายสถาบันมีนโยบายส่งเสริมการฝึกงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 1 ปี ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 3 A-levels หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรทำให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสมัครเรียนสาขาวิชานี้

ส่วนหลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-4 ปี และผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 2:1 ขึ้นไป ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

การเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะเป็นการฟังบรรยายในชั้น และทำโปรเจ็คท์อิสระในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าจากการเรียนที่ผ่านมา ในระดับปริญญาตรี ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 2 แห่งก่อนจบการศึกษา เพื่อสะสมประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัย คือสภาพแวดล้อมในระแวกนั้น ซึ่งคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี ดังนั้น สถานศึกษาที่เลือกจึงต้องเหมาะกับบุคลิกภาพของคุณ ลองประเมินตัวเองดูว่าคุณเหมาะจะอยู่ในเมืองใหญ่ที่คึกคัก หรือ เมืองเล็กอันเงียบสงบมากกว่ากัน การเลือกได้ถูกต้องเหมาะสม จะทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเข้าสังคมและการเรียนรู้ทางวิชาการ

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าคุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณมีปัญหาด้านการเงิน ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

หากคุณสมบัติคุณผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คุณควรมองมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไว้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีคอนเนคชั่นแข็งแกร่งกับบริษัทชั้นนำทั้งหลาย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกงาน และการหางานทำในอนาคต บริษัทจำนวนมากให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงาน โดยเลือกจากคนที่เคยฝึกงานด้วยกันมาก่อน หรือดูจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเฉพาะทางในด้านการก่อสร้าง ดังนั้น อย่าลืมมองการณ์ไกลถึงอนาคตหลังเรียนจบไว้เสมอ ก่อนตัดสินใจเลือกที่เรียนและที่ฝึกงาน

คอร์สการก่อสร้างอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการก่อสร้าง

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม969ครั้ง ดู 49 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม740ครั้ง ดู 100 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม579ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม434ครั้ง ดู 31 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม420ครั้ง ดู 254 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม187ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม186ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
8
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม78ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
39
จีน
เข้าชม46ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม34ครั้ง ดู 19 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ