เรียนCPDต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาCDP
  • เรียนที่ไหนดี
CPD

CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development ซึ่งในภาษาไทยใช้คำว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรแต่ละคนแบบเฉพาะทาง เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในวิชาชีพของตัวเอง การเรียนคอร์ส CPD สำคัญมากสำหรับหลายๆ อาชีพ เพราะมันจะช่วยให้พนักงานได้อัพเดทความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองโดยเฉพาะ และสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับพวกเขามากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนในคอร์ส CPD จะเป็นการฟังเลคเชอร์ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทั้งทักษะในการทำงาน และเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หลายมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เปิดสอนคอร์ส CPD เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้บุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางด้านกฎหมาย ไปจนถึงทักษะด้านวารสารศาสตร์และศิลปะ ซึ่งคุณสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามประสบการณ์ทำงานของคุณที่เคยมีมาก่อน

สาขานี้เหมาะกับใคร

คุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมากยิ่งขึ้นในสายงานที่ตัวเองทำอยู่หรือไม่? งานที่คุณทำอยู่นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม? คุณต้องการเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งบ้างไหม? หากคำตอบคือใช่ คอร์ส CPD ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนคอร์สนี้จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน รวมถึงทุ่มเทในการทำงานด้านนั้นอย่างจริงจัง มีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาลงลึกเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของตัวเอง และควรมีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพอสมควร

สิ่งสำคัญสำหรับคอร์สนี้คือ ผู้เรียนจะต้องพร้อมทำงานหนัก และมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิชาชีพของคุณ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

เส้นทางอาชีพหลังเรียนจบคอร์ส CDP จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเฉพาะทางที่คุณเลือกเรียนมา โดยสามารถเป็นได้ตั้งแต่อาชีพด้านสังคมศาสตร์และดิจิตอลมีเดีย ไปจนถึงอาชีพเฉพาะทางอย่างเช่น การดูแลรักษาแมว ดังนั้น คุณจึงต้องตัดสินใจเลือกคอร์สอย่างรอบคอบ เพราะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานในอนาคต

หากคุณทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างเช่น กฎหมาย ธุรกิจ การสอน หรือการแพทย์ เนื้อหาบางหัวข้อจากคอร์ส CDP อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพ เพราะในหลายๆ สายอาชีพนั้นคุณจะต้องอัพเดทข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาการอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นถ้าคุณเป็นแพทย์ ก็ต้องติดตามเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์ หรือ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจรรยาบรรณแพทย์อย่างใกล้ชิด

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนโปรแกรมสำหรับพัฒนาความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ มักตัดสินใจเรียนเพื่อทำให้ประวัติการศึกษาสำหรับนำไปใช้สมัครงานของพวกเขาดูน่าสนใจขึ้น หรือเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น

การสมัครเรียนสาขาCDP

เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครของแต่ละคอร์สจะแตกต่างกันออกไป ตามสาขาวิชาเฉพาะทางที่คุณเลือกเรียน ก่อนสมัครคุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกหลักสูตรจะมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ตรงกับคอร์สที่คุณเลือก

หลักสูตรการพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพ ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไปก่อนเริ่มการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่เน้นด้านการปฏิบัติอย่างเช่น การสอน หรือ การเสริมความงาม คอร์สก็จะถูกออกแบบมาให้เน้นการเวิร์คช็อปฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ เป็นหลัก ในขณะที่หลักสูตรอย่างวารสารศาสตร์และกฎหมาย ก็จะเน้นสอนทฤษฎีที่น่าสนใจ หรือทฤษฎีใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบ เพื่อเป็นการอัพเดตความรู้ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ระยะเวลาในการเรียนก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย บางคอร์สอาจจะใช้เวลาเรียนเพียงไม่กี่สัปดาห์ ในขณะที่บางคอร์สอาจจะต้องใช้เวลาเรียนเป็นปีเลยทีเดียว

เรียนที่ไหนดี

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนคอร์ส CPD คำถามสำคัญที่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือ คุณสนใจศึกษาในเรื่องนั้นอย่างจริงจังแค่ไหน เพราะการเรียนคอร์ส CPD จะเป็นการต่อยอดจากความรู้และทักษะเดิมของคุณ ให้มีความชำนาญการมากขึ้น แต่ถ้าอยากขยับขยายเปลี่ยนสายงาน การเลือกเรียนสาขาวิชาอื่นไปเลย อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ในประเทศอังกฤษมีคอร์ส CPD ให้เลือกเรียนเยอะและหลากหลายสาขาวิชามาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และเป็นหนทางที่ดีในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพระดับชำนาญการของคุณ

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนคอร์ส CPD เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด คุณควรพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และโด่งดังเฉพาะทางในการเรียนการสอนด้านที่คุณเลือก มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นจะกำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ค่อนข้างเข้มงวดทีเดียว หากสนใจควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ทุกข้อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนยื่นใบสมัครไปยังสถานศึกษา คอร์สบางวิชาอย่างเช่น สาขาวิชาการสอน มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทีเดียว ดังนั้นเกณฑ์ในการรับสมัครก็มักสูงตามไปด้วย ผู้สมัครอาจจะต้องมีทั้งเกรดที่ดีและประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจมากพอ และค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง คุณควรลองประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ออกมาคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สCPDอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

1

การพัฒนาด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง (Cpd)

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านCPD

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม9ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม8ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม7ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม3ครั้ง ดู 2 หลักสูตร