นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนทันตแพทยศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาทันตกรรม
  • เรียนที่ไหนดี
Dentistry

ทันตแพทย์ คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบ บอกเล่าให้เรารู้ว่าศาสตร์ด้านทันตกรรมมีมาตั้งแต่สมัย 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยนั้นคนที่ทำหน้าที่รักษาโรคภายในช่องปากให้กับคนทั่วไปคือ หมอทั่วไป เภสัชกร และช่างตัดผม ซึ่งแตกต่างจากทุกวันนี้ ที่คนจะทำหน้าที่ด้านทันตกรรมได้ จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่เรียนมาเฉพาะทางเท่านั้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ มีความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ และต้องการทำงานด้านทันตกรรม สาขาวิชานี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในประเทศอังกฤษ เปิดสอนอยู่ในสถาบันการศึกษา 15 แห่งเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันสูงแล้ว ยังเป็นสาขาวิชาที่เรียนหนักมากอีกด้วย เพราะมีเนื้อหาที่ต้องทำความเข้าใจเยอะมาก ผู้เรียนจะต้องเป็นคนที่พร้อมทำงานหนักและมีความสนใจในวิชานี้อย่างจริงจัง

ผู้เรียนจะต้องมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และต้องแบ่งเวลานอกห้องเรียนเยอะสมควร สำหรับทบทวนตำรา ทำแบบฝึกหัดข้อเขียน และเตรียมตัวสำหรับการสอบ ซึ่งอาจจะมีขึ้นบ่อยครั้ง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือกทำงานในสายงานด้านทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านช่องปาก หรือพยาบาล รายได้เฉลี่ยของทันตแพทย์ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 30,132 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,430,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากทีเดียว

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทันตแพทย์ ก็ยังมีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพอีกมากมาย บริษัทยาจำนวนมากต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรมไปทำงานในหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทำการวิจัย เพื่อพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางทันตกรรม หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายยาที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดี

นอกจากนี้หากต้องการผันตัวไปทำงานด้านอื่น ก็ยังสามารถทำงานด้านวารสารศาสตร์ เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ หรือศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อทำงานด้านกฎหมายหรือด้านการสอน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาทันตกรรม

ในประเทศอังกฤษมีสถาบันการศึกษา 15 แห่งเท่านั้นที่เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และมีเพียง 5 แห่งที่เปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป การสอบเข้าจึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และผู้สมัครจะต้องมีเกรดที่ดีพอสมควรจึงจะผ่านการพิจารณา ในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาทันตแพทย์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ

คอร์สทันตแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 5 ปี ส่วนในระดับปริญญาโทจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.5 คะแนนขึ้นไป

การประเมินผลผู้เรียนจะมีหลายวิธีด้วยกัน นอกจากผู้เรียนจะต้องส่งแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และสอบตามกำหนดการของหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนยังต้องเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และฝึกปฏิบัติงานจริงก่อนจบการศึกษาอีกด้วย

เรียนที่ไหนดี

เนื่องจากในประเทศอังกฤษมีมหาวิทยาลัย 15 แห่งเท่านั้นที่เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ การแข่งขันของผู้สมัครจึงค่อนข้างสูงมาก ก่อนยื่นใบสมัครคุณจะต้องตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน และพิจารณาเกณฑ์การรับสมัครให้ดีว่า คุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ทุกข้อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ อีกเรื่องที่ต้องคำถึงถึงคือ คอร์สนี้ใช้ระยะเวลาในการเรียนถึง 5 ปี ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าสาขาวิชาอื่น ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรปริญญาโท อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณเลือก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครบครัน มหาวิทยาลัยอย่างเช่น Bristol, Glasgow, Belfast, Dundee และ Manchester ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก คุณควรมองมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไว้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกสถานศึกษา เมื่อตัดสินใจมาเรียนต่างประเทศแล้ว คุณจะต้องจากบ้านมาไกลและเสียเงินเป็นจำนวนมาก หากเลือกเมืองได้เหมาะสมกับบุคลิกของตัวเอง คุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตและปรับตัวได้อย่างไม่ลำบากเกินไปนัก คุณควรใช้เวลาให้คุ้มค่า และสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านทันตแพทยศาสตร์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,738ครั้ง ดู 23 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,056ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,801ครั้ง ดู 214 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม1,597ครั้ง ดู 30 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม538ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม395ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
196
ไทย
เข้าชม170ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม160ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
9
168
สิงคโปร์
เข้าชม113ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม68ครั้ง ดู 5 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ