เรียนการจัดการการศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการจัดการการศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
Education Management

การจัดการการศึกษา คือ คอร์สสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ที่มุ่งเน้นสอนทักษะในการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบไปบริหารจัดการหน่วยงานหรือระบบ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และ การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการศึกษา ไปจนถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในแวดวงการศึกษาเลยทีเดียว

สาขานี้เหมาะกับใคร

นอกจากผู้เรียนสาขาวิชาการจัดการการศึกษาจะต้องมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอย่างจริงจังแล้ว ผู้เรียนยังต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องพร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจที่ดีในการติดตามเนื้อหารายวิชา และสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง นอกเหนือจากการเรียนในห้องได้ดีอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

เส้นทางอาชีพสำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการศึกษา โดยส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับหลักสูตรเฉพาะทางที่คุณเลือกเรียนมา บัณฑิตจำนวนมากนิยมทำงานเป็นครูอาจารย์ และมองหาช่องทางอาชีพที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้นอย่างเช่น เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่จบคอร์สนี้ไปและพอมีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามาบ้าง ยังสามารถทำงานให้กับรัฐบาลท้องถิ่น ในส่วนงานที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องการศึกษา โดยมีหน้าที่ควบคุมงบจัดสรรงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม

การสมัครเรียนสาขาการจัดการการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควร หากคุณสนใจเข้าศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และหากสนใจศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และนอกจากผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ผู้สมัครยังต้องแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงประสบการณ์การทำงานในแวดวงการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบงานอาสาสมัคร หรือ งานสอนในฐานะมืออาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาศึกษาอีกด้วย

สำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดตามเนื้อหารายวิชาของคุณ เพราะการประเมินผลของคอร์สนี้จะมีทั้งแบบฝึกหัดข้อเขียน และการฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่งคุณจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการฝึกสอนนักเรียนในห้องเรียน โดยคุณจะได้รับการพัฒนาทักษะการสอนอย่างมีประสิทธิภาพก่อนออกไปฝึกสอนนักเรียนจริง

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณ หากเป็นไปได้คุณควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการศึกษา และสำหรับสาขาวิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติอย่างวิชาด้านการสอน

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เลือกยังมีผลต่ออนาคตในการทำงานของคุณอีกด้วย ดังนั้น นอกจากความสุขในการใช้ชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ การเลือกสถานที่ที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

อย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการด้วย ลองเช็คดูว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และบางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องหลักสูตรการศึกษา เมื่อเลือกหลักสูตรแล้วคุณต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อยเป็นปี ลองถามตัวเองดูว่าคุณสนใจสอนเด็กเล็ก หรือเด็กโตมากกว่ากัน ซึ่งสาขาวิชานี้ก็มีคอร์สเฉพาะทางสำหรับการสอนเด็กแต่ละวัยให้เลือกมากมาย คุณควรเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด เพราะมันจะส่งผลถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณเมื่อเรียนจบด้วย

คอร์สการจัดการการศึกษาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

3

การบริหารอุดมศึกษา

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการจัดการการศึกษา

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม548ครั้ง ดู 381 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม307ครั้ง ดู 70 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม218ครั้ง ดู 29 หลักสูตร
4
39
จีน
เข้าชม156ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
5
114
มาเลเซีย
เข้าชม127ครั้ง ดู 15 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม119ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
7
32
แคนาดา
เข้าชม93ครั้ง ดู 32 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม91ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม83ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม35ครั้ง ดู 3 หลักสูตร