เรียนการวิจัยด้านการศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการวิจัยการศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
Education Research

การวิจัยด้านการศึกษา หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และตรวจสอบจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการวางโครงสร้างระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภายในโรงเรียนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีขึ้นไป

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลของแต่ละประเทศทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากขึ้นเป็นอย่างยิ่ง การเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงนับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานสูง

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณชื่นชอบงานด้านการวิจัย สนใจงานเกี่ยวกับการศึกษา และต้องการทำงานที่มีโอกาสได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยด้านการศึกษาก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับคุณ

แต่ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้ ผู้สมัครควรพิจารณาให้มั่นใจว่าบุคลิกภาพของตัวเองมีความเหมาะสมกับการทำงานด้านการศึกษา ซึ่งคุณควรจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสอน และมีจิตวิทยาในการจูงใจนักเรียน รวมถึงสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ตัวเองสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสาขาวิชานี้จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกสอนในชั้นเรียนจริง และสามารถทำงานวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติได้ด้วยตัวเอง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนจึงต้องพร้อมทำงานหนัก มีความกระตือรือร้น และสามารถรับมือกับการเรียนในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการวิจัยด้านการศึกษา สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่น้อย บัณฑิตส่วนใหญ่นิยมทำงานให้กับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยรับผิดชอบในส่วนของการระดมทุนเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษา ก็นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ

นอกจากนี้บัณฑิตที่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และต้องการทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ก็ยังสามารถเป็นฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กับสื่อ และ ฝ่ายจัดทำเอกสารระดมทุน ให้กับหน่วยงานเหล่านั้นได้อีกด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยด้านการศึกษา นอกจากจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการทำวิจัยด้านอื่นๆ แล้ว ผู้เรียนยังจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดสรรเรียบเรียง ตีความข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

หากไม่ต้องการทำงานที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านการศึกษาโดยตรง บัณฑิตยังสามารถผันตัวไปทำงานด้านอื่นได้อีกมากมาย โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและความสามารถในการทำวิจัย ตัวอย่างงานที่เป็นที่นิยมก็อย่างเช่น งานด้านการประชาสัมพันธ์ งานด้านการตลาด งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และงานด้านสถิติ เป็นต้น

การสมัครเรียนสาขาการวิจัยการศึกษา

สาขาวิชาการวิจัยด้านการศึกษา มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน

ส่วนในระดับปริญญาโท ก่อนเริ่มคอร์สผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป หลักสูตรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี หรืออาจมากกว่านี้หากคุณเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลา และสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แล้ว ก็ยังมีหลักสูตร CPD: Continuing professional development เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องยื่นผลคะแนนสอบ IELTS มาพร้อมกับใบสมัครด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดตามเนื้อหารายวิชาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจะส่งผลอย่างมากต่อประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในระหว่างเรียน หากเป็นไปได้คุณควรหาโอกาสไปสำรวจบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และพื้นที่โดยรอบก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

สำหรับหลักสูตรการวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งมีการเรียนภาคปฏิบัติค่อนข้างเยอะ คุณควรพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบ เพราะมันจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากเลือกจากสถานที่ที่คุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ว ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับทั้งในและนอกหลักสูตรก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน หากต้องการเรียนในประเทศอังกฤษ คุณควรมองหาโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาเอาไว้ด้วย และในระหว่างเรียนก็ควรพยายามสร้างคอนเนคชั่นกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่คุณอยากเข้าไปทำงานเอาไว้ด้วย

อย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการด้วย ลองเช็คดูว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และบางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ ถ้าต้องการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้เสริม ก็ควรคิดให้รอบคอบว่ามันจะกระทบต่อการเรียนของคุณหรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการวิจัยด้านการศึกษา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม217ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม125ครั้ง ดู 29 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม123ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม54ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
5
168
สิงคโปร์
เข้าชม33ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
6
189
สวีเดน
เข้าชม20ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
174
สเปน
เข้าชม5ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม2ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
114
มาเลเซีย
เข้าชม1ครั้ง ดู 2 หลักสูตร