เรียนจิตวิทยาด้านการศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาจิตวิทยาการ
  • เรียนที่ไหนดี
Educational Psychology

จิตวิทยาการศึกษา คือ การศึกษาพฤติกรรมต่างๆ มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน โดยเน้นทำความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน แต่ละคน แต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาพิเศษต่างๆ เช่น วิธีการเรียนรู้ของเด็กที่มีพรสวรรค์ วิธีการเรียนรู้ของเด็กพิการทางร่างกาย หรือ บกพร่องทางระบบประสาท เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจพวกเขาเหล่านั้นมากขึ้น และสามารถรับมือกับสถานการณ์ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชานี้จะเน้นเรียนหลายหัวข้อ ตั้งแต่ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของกลุ่มปัญญานิยม ไปจนถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถอธิบายรูปแบบการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ได้

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ สนใจกระบวนการคิดและความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์มากเป็นพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาก็น่าจะเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนสาขาวิชานี้จะต้องมีความมารถในการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง และมีทักษะในการชี้แจง อธิบายความให้คนอื่นเข้าใจได้โดยง่าย คุณจะเรียนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด และวิธีการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน

ถึงแม้ว่าคอร์สจิตวิทยาการศึกษาจะใช้เวลาเรียนในห้องน้อยกว่าสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสาขาวิชานี้จะเรียนง่าย ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลานอกห้องเรียนในการทำวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ และศึกษาตำราเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้ได้ จึงต้องพร้อมทำงานหนัก พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย และมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชาอย่างจริงจัง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาส่วนใหญ่ ตั้งใจจบไปทำงานเป็นนักจิตวิทยาการศึกษา ให้กับองค์กรด้านการศึกษาประจำท้องถิ่นของรัฐบาล ส่วนค่าตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานของคุณ แต่โดยเฉลี่ยแล้วบุคลากรจบใหม่สาขาวิชานี้ที่ทำงานในประเทศอังกฤษ จะได้รับค่าตอบแทนราว 21,809 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,036,000 บาท)

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถจบไปทำงานด้านการสอนได้อีกด้วย โดยอาจจะเริ่มจากเป็นครูผู้ช่วย หรือ ครูพี่เลี้ยงสำหรับเด็กเล็ก หรือจะทำงานเป็นครูที่สอนวิชาต่างๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,588 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,025,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

หากไม่ต้องการทำงานด้านการศึกษาโดยตรง บัณฑิตยังสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ ไปประยุกต์ใช้ทำงานด้านอื่นได้อีกมากมาย เช่น ทำงานด้านสวัสดิการสังคม ทำงานให้กับองค์กรสงเคราะห์เยาวชน หรือ เป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และนักจิตบำบัดเฉพาะทาง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การสมัครเรียนสาขาจิตวิทยาการ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงความสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษา หากผู้สมัครมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา หรือชีววิทยามาก่อนบ้าง จะทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดตามเนื้อหารายวิชาของคุณ

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษามีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละคอร์สนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาที่คุณเลือก โดยมากแล้วระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3-4 ปี ส่วนระดับปริญญาโทแบบเรียนเต็มเวลา จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี

เรียนที่ไหนดี

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัย นอกจากหลักสูตรที่ควรพิจารณาเลือกให้ตรงกับอาชีพที่ต้องการทำในอนาคตแล้ว ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติที่คุณจะได้รับในระหว่างเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญมาก คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชั้นนำด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการฝึกงาน หรือการขอข้อมูลเพื่อใช้ทำงานทำวิจัย และยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานกับองค์กรที่ดีในอนาคตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ฝึกงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาก่อน อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

อีกเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ เงื่อนไขในการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาหลายแห่ง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ว่า ผู้สมัครในระดับปริญญาตรีจะต้องสอบผ่าน A-levels ขึ้นไป ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หากคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านเกณฑ์เล็กน้อย คุณอาจลองติดต่อมหาวิทยาลัยและชี้แจงรายละเอียดให้พวกเขาฟัง บางกรณีมหาวิทยาลัยอาจยืดหยุ่นให้ และสามารถรับคุณเข้าศึกษาได้

การเลือกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็สำคัญไม่แพ้การเลือกหลักสูตร การเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคุณต้องจากบ้านมาไกล รวมถึงเสียเวลาและเงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คุณจึงควรเลือกสถานที่เรียนให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน

คอร์สจิตวิทยาด้านการศึกษาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านจิตวิทยาด้านการศึกษา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม182ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม67ครั้ง ดู 21 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม45ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
4
69
เยอรมัน
เข้าชม27ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม24ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
189
สวีเดน
เข้าชม20ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม12ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
8
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม8ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
47
เช็ก
เข้าชม4ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม4ครั้ง ดู 1 หลักสูตร