นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิศวกรรมไฟฟ้าต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เรียนที่ไหนดี
Electrical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า คือ การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าในสเกลงานที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น ในระบบอุตสาหกรรมและเครื่องจักร รวมถึงศึกษาเรื่องการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า การส่งพลังงานไฟฟ้า และผลกระทบที่ไฟฟ้ามีต่อระบบโดยรวมของเครื่องจักรต่างๆ

การศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง ในครึ่งปีหลังของศตวรรษที่ 19 หลังจากเทคโนโลยีโทรเลขและโทรศัพท์แพร่หลายออกไปในวงกว้าง ไฟฟ้าจึงยิ่งมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า สนใจเรื่องการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานไปยังผู้ใช้ คอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะต้องแบ่งเวลาส่วนตัวนอกห้องเรียน มาใช้เพื่อศึกษาตำราเพิ่มเติมเยอะพอสมควร เนื้อหาของหลักสูตรส่วนใหญ่จะประเมินผลผู้เรียนผ่านการทำงานข้อเขียนและงานภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ

นอกจากความชอบในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ว ผู้เรียนยังต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ และพยายามทำความเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ค่อนข้างยากให้กระจ่าง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการทางไฟฟ้า

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ที่จบหลักสูตรนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็น วิศวกรไฟฟ้า แต่ในระหว่างเรียนนอกจากความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ว นักศึกษายังจะได้พัฒนาความสามารถทางเทคนิคอีกหลายอย่าง ดังนั้นเมื่อจบไปจึงสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย บัณฑิตจำนวนมากนิยมนำทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็น นักพัฒนาระบบ ผู้บริหารจัดการคุณภาพ และทำงานในฝ่ายขาย

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำทักษะการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรู้ด้านการคำนวณ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านการเงิน การธนาคาร และงานด้านธุรกิจได้ หรือหากต้องการผันตัวไปทำงานในด้านที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น บัณฑิตก็ยังมีทางเลือกในการเรียนต่อหลักสูตรด้านกฎหมาย หรือ ด้านการสอน ได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้เรียนคอร์สนี้จะต้องทำโปรเจ็คท์เดี่ยว และฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลก่อนจบการศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทด้านวิศวกรรมหลายแห่ง นักศึกษาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ฝึกงานมากนัก

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมักมีมาตรฐานในการรับสมัครที่ค่อนข้างสูง ผู้สมัครจะต้องมีเกรดอยู่ในระดับดีมาก ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ คอร์สนี้จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี (บางหลักสูตรอาจขยายไปถึง 4 ปี เพื่อให้ผู้เรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานอย่างเต็มที่) การเรียนจะต้องใช้พื้นฐานความรู้เดิมทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเกรดของสองวิชานี้จึงสำคัญมากต่อการพิจารณารับเข้าศึกษา

ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์และทำแบบทดสอบความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.5 คะแนนขึ้นไป

ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1-3 ปี

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยคือ สถานะทางการเงินและผลการเรียนของคุณ บางมหาวิทยาลัยอาจยืดหยุ่นเรื่องเกรดได้บ้าง ถ้าคุณเคยเรียนวิชาที่ใกล้เคียงกับการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาพอสมควร และอย่าลืมคำนึงถึงค่าธรรมเนียมการศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

คุณควรพิจารณาหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย และทักษะความสามารถของอาจารย์ผู้สอนให้ละเอียดรอบคอบ คอร์สวิศวกรรมไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างหลักๆ ของเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็อาจมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด และเลือกมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์เชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นพิเศษ การศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาก็สำคัญไม่แพ้การเลือกหลักสูตร การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คน เป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตนักศึกษา ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นๆ บางคนอาจชอบอยู่ในเมืองใหญ่ที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน ได้ออกไปสนุกสนานยามค่ำคืนบ้างตามสมควร ในขณะที่บางคนอาจจะชอบเมืองเล็กที่อบอุ่นเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย คุณควรเลือกให้เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง เพราะมหาวิทยาลัยก็เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง ดังนั้น ควรจะเลือกที่ๆ อยู่ได้อย่างสบายใจ ปลอดภัย สะดวกสบาย และได้พัฒนาตัวเองทั้งทางด้านวิชาการและการเข้าสังคมอย่างเต็มที่

คอร์สวิศวกรรมไฟฟ้าอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,962ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม1,282ครั้ง ดู 62 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,042ครั้ง ดู 423 หลักสูตร
4
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม764ครั้ง ดู 107 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม484ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม406ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
7
39
จีน
เข้าชม116ครั้ง ดู 16 หลักสูตร
8
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม98ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม96ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม76ครั้ง ดู 45 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ