นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนภาษาอังกฤษศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
English studies

ภาษาอังกฤษศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมถึงการ ผลิตตำราภาษาอังกฤษด้วย ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษตามแบบต้นฉบับ โดยศึกษาผ่านผลงานของนักเขียนที่ยอดเยี่ยม และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในแบบไอริช อเมริกัน แคนาเดียน และออสเตรเลียน เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันว่าภาษาอังกฤษของแต่ละชนชาติ มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ประมาณ 5.5% ของประชากรโลก ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นั่นหมายความว่าตำราและวรรณกรรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ จะสามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้เป็นจำนวนมาก

หลักสูตรนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่น วรรณกรรมสำหรับผู้หญิง วรรณกรรมอเมริกัน ภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ (วิชาที่ว่าด้วยประวัติ รากศัพท์ และความหมายของคำ) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาเรื่องราวของวรรณกรรมในเชิงลึก ได้ทำความรู้จักกับนวนิยายหลากหลายประเภท และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่ส่งอิทธิพลต่องานเขียนเหล่านั้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลในการอ่าน การเขียน และชื่นชอบภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษ คุณก็น่าจะสนุกสนานไปกับการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษศึกษาได้ไม่ยาก

ในการเรียนภาษาอังกฤษศึกษา ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ และต้องใช้เวลานอกชั่วโมงเรียนในการอ่านตำราทั้งงานคลาสสิกและงานวิจารณ์เป็นจำนวนมาก คุณจะต้องเขียนความเรียงส่งทุกสัปดาห์ และเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ผู้เรียนจะต้องมีแรงจูงใจอย่างมากในการติดตามเนื้อหารายวิชา และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เวลาอ่านตำราหรืองานวรรณกรรม คุณจะต้องสามารถคิดตามอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างความคิดเห็นของผู้แต่งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และบริบททางสังคมที่ปรากฏอยู่ในตำรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาส่วนใหญ่นิยมทำงานด้านการสอนหนังสือ ในประเทศอังกฤษยังขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความสามารถและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ที่เรียนคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นครู ส่วนใหญ่มักได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ และมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นสำหรับครูจบใหม่ประมาณ 21,588 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,025,000 บาท) หรือหากทำงานในลอนดอนก็อาจได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 27,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,282,000 บาท) โดยอาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

หากไม่ต้องการทำงานเป็นครู บัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษยังสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักวารสารศาสตร์ ผู้ช่วยในแผนกประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยในแผนกมีเดีย และก็อปปี้ไรเตอร์ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 18,338 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 871,000 บาท)

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อทำงานด้านกฎหมาย หรืองานด้านการเงิน การธนาคาร ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางมหาวิทยาลัยอาจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนเพิ่มเติมในต่างประเทศ และจะต้องขยายระยะเวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี

ถึงแม้เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาจะไม่สูงนัก แต่คอร์สนี้ก็มีการแข่งขันสูงทีเดียว โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนี้เป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ หรือ วรรณกรรมภาษาอังกฤษ และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และบางคอร์สอาจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมว่า หากมีเกรดที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้สมัครจะต้องเคยทำกิจกรรมหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาก่อน

เรียนที่ไหนดี

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาให้เหมาะสม สำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในระหว่างการศึกษา หากเป็นไปได้คุณควรหาเวลาไปสำรวจมหาวิทยาลัย และพื้นที่โดยรอบก่อนตัดสินใจเลือกสถานศึกษา สำหรับคอร์สที่เรียนด้านวรรณกรรม สถานที่เรียนจะมีผลอย่างมากต่อการหางานในอนาคต นอกจากเรื่องความสุขในการใช้ชีวิตแล้ว คุณควรคำนึงถึงประสบการณ์ที่ตัวเองจะได้รับให้มากๆ คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านวรรณกรรมและศิลปการละคร เพราะจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนี้ตั้งอยู่มากมาย และมีกิจกรรมน่าสนใจที่หลากหลาย ให้คุณได้เข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติม

ในการเรียนด้านภาษาอังกฤษศึกษา สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือขอบเขตความสนใจของคุณ เมื่อเลือกคอร์สแล้วคุณจะเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ไม่ว่าคุณต้องการจะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของภาษา หรือ วรรณกรรมในยุคหลังอาณานิคม ก็มีหลักสูตรให้เลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเน้นให้ความสำคัญกับเนื้อหาต่างๆ ไม่เท่ากัน คุณควรเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนยื่นใบสมัครคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดของคุณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านภาษาอังกฤษศึกษา อย่างเช่น Oxford และ Cambridge กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในเกรดที่สูงมากพอ อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่า เกรดของคุณผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แต่ถ้าคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านเกณฑ์ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะเมืองส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษมักมีมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งแห่ง หากคุณต้องการอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เกรดไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คุณควรลองมองหามหาวิทยาลัยอื่นในเมืองนั้น ที่อาจพิจารณาใบสมัครของคุณ และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่าลืมมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สภาษาอังกฤษศึกษาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านภาษาอังกฤษศึกษา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,542ครั้ง ดู 125 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,418ครั้ง ดู 32 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,578ครั้ง ดู 644 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,165ครั้ง ดู 27 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม701ครั้ง ดู 78 หลักสูตร
6
114
มาเลเซีย
เข้าชม278ครั้ง ดู 22 หลักสูตร
7
39
จีน
เข้าชม264ครั้ง ดู 16 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม247ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
9
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม142ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม131ครั้ง ดู 10 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ