นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เรียนที่ไหนดี
Environmental Sciences

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเด็นสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญ ที่เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวงกว้าง ความกังวลเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน, ประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นผู้มีบทบาทในการนำความรู้ด้านชั้นบรรยากาศโลก นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม เคมี และธรณีวิทยา มาค้นคว้าวิจัย และหาทางออกให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หัวข้อที่เรียนจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หลายแขนง เพื่อทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ผู้เรียนจึงต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรียนยังต้องมีทักษะที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ประกอบด้วย การเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย คุณจึงต้องเป็นคนชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ทุกวันนี้สังคมเริ่มตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น ไม่ให้การผลิตสินค้าของบริษัทตนเองส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่จบไปจึงสามารถทำงานให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการผลิตแบบรักษ์โลก เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเขียนใบเสนอราคา เพื่อออกแบบโครงการการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือหากไม่ต้องการทำงานบริษัท ก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้

สำหรับผู้ที่ต้องการงานที่ท้าทาย ได้ออกเดินทาง ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศหรือห้องแล็ปเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะเลือกทำงานเป็น นักวิจัยในโครงการอนุรักษ์ ที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ หรือทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาล เช่น หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติ, สำนักสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานบริการสาธารณสุขชุมชน และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การสมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการรับนักศึกษาแตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่าน A-level ในวิชาหมวดวิทยาศาตร์ 2 วิชา (หนึ่งในนั้นสามารถเป็นวิชาภูมิศาสตร์ได้) หรือสอบ GCSE (General Certificate of Secondary Education) ได้เกรด C ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในวิชาคณิตศาสตร์ และผู้มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี สอนโดยการบรรยายในชั้นเรียน ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ และทำวิจัยนอกสถานที่ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ไปฝึกงานในระหว่างปี 2-3 ของหลักสูตร เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง

เรียนที่ไหนดี

การเลือกมหาวิทยาลัย ต้องคำนึงถึงงานที่จะทำหลังจบการศึกษาด้วย ผู้เรียนควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสายสัมพันธ์อันดี กับองค์กรที่มีแนวโน้มจะรับบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าทำงาน ต้องมองการณ์ไกลถึงอนาคต เพราะบริษัทหลายแห่งมักนำชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาผู้สมัครงานด้วย

การเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จะต้องลงพื้นที่ทำวิจัยภาคสนาม ดังนั้น สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่เลือก ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หัวข้อในการศึกษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ จะขึ้นอยู่กับ การกำหนดของอาจารย์ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในระแวกสถาบันการศึกษา คุณควรจะเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากที่สุด

นอกจากหลักสูตรการศึกษาแล้ว สภาพแวดล้อมที่เลือกยังส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิต ที่คุณจะได้รับตลอดระยะเวลา 3 ปีอีกด้วย คุณควรเลือกสังคมที่เข้ากับบุคลิกของตัวเอง จะได้สามารถปรับตัวอย่างไม่ยากเย็นเกินไปนัก หากชอบความสนุกสนานคึกครื้น การกินดื่มเที่ยว ทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองใหญ่ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าชอบอยู่อย่างสงบ พบปะผู้คนบ้างตามสมควร มหาวิทยาลัยเล็กๆ ในเมืองที่อบอุ่นเป็นกันเอง ก็อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า

เมื่อตัดสินใจจะสมัครที่ไหนแล้ว อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองด้วยว่า ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ และยังต้องพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย หากมีปัญหาด้านการเงิน ควรมองหาสถาบันการศึกษา ที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

คอร์สวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม4,639ครั้ง ดู 48 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,949ครั้ง ดู 153 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,783ครั้ง ดู 94 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,369ครั้ง ดู 638 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,330ครั้ง ดู 15 หลักสูตร
6
62
ฟินแลนด์
เข้าชม388ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
7
48
เดนมาร์ก
เข้าชม315ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม308ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม219ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
10
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม172ครั้ง ดู 5 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ