นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการเงินต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการเงิน
  • เรียนที่ไหนดี
Finance

การเงิน คือ การศึกษาเกี่ยวกับเงิน โดยเน้นไปที่วิธีการจัดสรรสินทรัพย์ของนักลงทุนในระยะยาว วิชาการเงินแบ่งสาระสำคัญในการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การเงินสาธารณะ การเงินส่วนบุคคล และการเงินภาคธุรกิจ

การเงินถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบของประเทศอังกฤษ เพราะไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะต้องมีเรื่องการเงินและการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ บุคลากรด้านการเงินจึงเป็นที่ต้องการตัวอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลเรื่องเกี่ยวกับเงิน มีพื้นฐานความรู้ที่ดีในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค และต้องการประกอบอาชีพในโลกธุรกิจ วิชาการเงินก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

แน่นอนว่าผู้สนใจเรียนคอร์สนี้ ต้องมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ แต่นอกจากคณิตแล้ว คุณยังต้องเรียนรู้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินด้วย ภายในหลักสูตรจะมีการสอนเกี่ยวกับ นโยบายการเงินด้านการจัดเก็บภาษี และนโยบายเศรษฐกิจของการคลังที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน

สาขาวิชาการเงินมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องพร้อมทำงานหนัก และเต็มใจแบ่งเวลานอกห้องเรียนสำหรับการทำวิจัย เพื่อให้ได้เกรดที่ดี

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3 A-level หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน สำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ในระหว่างปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อหาประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนด้านการเงิน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ระยะเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป การเรียนการสอนจะเน้นการเข้าฟังแลคเชอร์ในห้องเรียนเป็นหลัก และประเมินผลโดยการส่งงานข้อเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครเรียนสาขาการเงิน

ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3 A-level หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน สำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ในระหว่างปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อหาประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนด้านการเงิน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ระยะเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป การเรียนการสอนจะเน้นการเข้าฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนเป็นหลัก และประเมินผลโดยการส่งงานข้อเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย

เรียนที่ไหนดี

สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อเลือกมหาวิทยาลัยแล้ว คุณต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และพบปะผู้คนที่หลากหลาย เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนักศึกษา ลองพิจารณาดูว่าคุณชอบอยู่มหาวิทยาลัยใหญ่ ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลาย หรือชอบอยู่อย่างอบอุ่นในมหาวิทยาเล็กๆ ระแวกชุมชน ซึ่งการเลือกนี้จะส่งผลทั้งต่อการเรียนรู้ทางวิชาการและการเข้าสังคม จึงต้องคิดให้รอบคอบและตัดสินใจให้ดี

คอร์สทางด้านการเงินส่วนใหญ่ จะมีเนื้อหาหลักที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีบางรายละเอียดที่แตกต่างกันพอสมควรขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง คุณควรเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

เมื่อเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจได้แล้ว อย่าลืมพิจารณาเกรดของคุณให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย หากมีปัญหาด้านการเงินคุณสามารถมองหาทุนการศึกษาที่มีอยู่มากมาย ซึ่งมีทั้งทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายทั่วไป

เพื่อประโยชน์ในการหางานหลังจบการศึกษา การเลือกมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคอนเนคชั่นที่ดีกับองค์กรในแวดวงการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีหลังเรียนจบอีกด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการเงิน

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม3,971ครั้ง ดู 179 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,731ครั้ง ดู 52 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,942ครั้ง ดู 74 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,382ครั้ง ดู 517 หลักสูตร
5
168
สิงคโปร์
เข้าชม1,031ครั้ง ดู 28 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม988ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
7
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม736ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม495ครั้ง ดู 71 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม431ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
10
39
จีน
เข้าชม402ครั้ง ดู 20 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ