นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • เรียนที่ไหนดี
Food Science and Technology

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนของคอร์สนี้จะครอบคลุมหลายหัวข้อ ตั้งแต่การประดิษฐ์น้ำตาลเป็นรูปทรงต่างๆ และการตกแต่งเค้ก ไปจนถึงการเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องดื่ม ให้พอดีกับความต้องการ และฝึกหัดเป็นบาร์เทนเดอร์ เพื่อให้บริการเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในประเทศอังกฤษ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านนี้ และมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษ จึงเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากของตลาดแรงงาน

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม และหลงใหลในขั้นตอนการปรุงอาหาร สาขาวิชาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณเป็นอย่างยิ่ง

การประเมินผลของสาขาวิชานี้ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานปรุงอาหารและผสมเครื่องดื่ม โดยใช้เทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนเป็นหลัก ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เรียนจะต้องมีพรสวรรค์ในการทำอาหาร สามารถติดตามการสาธิตวิธีทำอาหารแต่ละชนิดได้อย่างไม่สับสน และสามารถจดจำนำวิธีการเหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้ในการทำอาหารของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก บัณฑิตส่วนใหญ่มักทำงานด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องคิดค้นอาหารชนิดใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆ

นอกจากนี้งานด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพอาหาร หรือผู้จัดการบาร์และร้านอาหาร ก็ได้รับความนิยมจากบัณฑิตสาขาวิชานี้เช่นกัน หรือหากอยากทำงานเพื่อสังคม บัณฑิตก็สามารถทำงานเป็นนักโภชนาการ ให้กับองค์กรสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมของรัฐบาลได้

บัณฑิตบางคนอาจเลือกศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเรียนคอร์สทำอาหารเพิ่ม เพื่อฝึกหัดเป็นเชฟประจำร้านอาหารหรือโรงแรม หรือเรียนคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นครูสอนวิชาเทคโนโลยีอาหารในโรงเรียนมัธยม ก็สามารถทำได้เช่นกัน

อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่พร้อมทำงานหนักและมีความคิดริเริ่ม กล้าลงทุน มองการณ์ได้รอบด้าน และคาดการความเสี่ยงได้ถูกต้อง คือการทำธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดเลี้ยงสำหรับปาร์ตี้หรือีเวนท์ ซึ่งหากก่อตั้งเป็นบริษัทของตัวเองก็จะมีรายได้ต่อเดือนสูงทีเดียว

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 20,336 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 966,00 บาท) และมีแนวโน้มที่จะได้มากกว่านี้ สำหรับคนที่มีทักษะเฉพาะทางและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

การสมัครเรียนสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

คอร์สการผลิตอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยเงื่อนไขในการรับสมัครจะขึ้นอยู่กับคอร์ส และระดับการศึกษาที่คุณสนใจ หลักสูตรระยะสั้นจำนวนมากสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน ขอแค่มีความสนใจในเนื้อหาวิชานี้ แต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ส่วนใหญ่ก็จะรับผู้เรียนที่เคยมีประสบการณ์ทำอาหารมาก่อนประมาณหนึ่ง

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่มหาวิทยาลัยอาจมีการขยายเวลาเรียนเพิ่มเติมในระหว่างปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตร ส่วนหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์การทำงานประกอบด้วย ผู้สนใจเรียนคอร์สการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม แต่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป ก่อนเริ่มคอร์ส

เรียนที่ไหนดี

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยให้เข้ากับบุคลิกของตัวเอง รวมถึงพิจารณาสถิติต่างๆ และข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ถี่ถ้วน หรือหากเป็นไปได้ควรหาโอกาสไปสำรวจสถานที่เรียน และบรรยากาศเมืองโดยรอบก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุข

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือหลักสูตรการเรียนการสอน คอร์สการผลิตอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน และมักกำหนดให้ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 2 หน่วยการศึกษาหลักๆ (optional module) ซึ่งคุณควรเลือกให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด

นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาด้วยว่า มหาวิทยาลัยที่คุณเลือก มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากน้อยแค่ไหน ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่มักมองหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน และมีคอนเนคชั่นกับบริษัทที่มีชื่อเสียง หากคุณเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำในด้านการจัดเลี้ยงหรือการทำอาหาร ก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้ฝึกงานกับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการหางานในอนาคต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม คุณควรลองลิสต์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมา และประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้หรือไม่ หากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,237ครั้ง ดู 23 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม749ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม654ครั้ง ดู 46 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม654ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม611ครั้ง ดู 108 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม173ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
84
ฮ่องกง
เข้าชม162ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
8
196
ไทย
เข้าชม160ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
39
จีน
เข้าชม106ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม101ครั้ง ดู 18 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ