นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยีต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เรียนที่ไหนดี
General Engineering and Technology

วิศวกรรมและเทคโนโลยี คือ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางวิศวกรรม อย่างเช่น การผลิต, การบำรุงรักษา และการจัดการ ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับการศึกษาที่สูงกว่านั้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ชื่นชอบวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีน่าจะเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนต้องมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี สามารถแบ่งเวลาระหว่างการเข้าฟังแลคเชอร์ การทำโปรเจ็คท์เดี่ยว และการเข้าร่วมเวิร์คช็อปฝึกปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในคอร์สนี้ด้วย

นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อหาประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าในสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมาก ไม่จำกัดอยู่แค่เฉพาะในด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น บัณฑิตที่ไม่ต้องการทำงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีโดยตรง สามารถใช้ทักษะด้านไอทีและกฎหมาย สมัครงานอย่างเช่น งานด้านกฎหมายสิทธิบัตร งานด้านการก่อสร้าง งานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ และงานในแผนกไอที

แต่ก็ยังมีบัณฑิตอีกจำนวนมากเช่นกันที่ต้องการทำงานสายตรงอย่างเช่นเป็น วิศวกรเครื่องกล หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง ผู้ที่สนใจทำงานเป็นวิศวกรเครื่องจักร จะต้องรู้จักการนำหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้ทำอาชีพนี้ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 20,000-28,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 950,000-1,330,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

ส่วนบัณฑิตที่ทำงานเป็นวิศวกรซ่อมบำรุง จะมีหน้าที่วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 20,000-24,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 950,000-1,140,000 บาท)

การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

คอร์สนี้ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ และทำโปรเจ็คท์อิสระด้วยตัวเองตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียน ในระดับปริญญาตรีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงอย่างน้อย 2 ที่ขึ้นไปก่อนจบการศึกษา เพื่อหาประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางหลักสูตรอาจขยายเวลาเรียนไปถึง 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้สะสมประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้

ส่วนในระดับปริญญาโทจะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1-4 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยระดับ 2:1 ขึ้นไป และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดตามเนื้อหารายวิชาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพได้มากมายจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่อย่าลืมเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิตด้วย บางคนอาจจะชอบมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ที่คึกคัก บางคนอาจจะชอบอยู่เมืองเล็กๆ ที่เป็นกันเองและอบอุ่น คุณควรคำนึงถึงความสบายใจของตัวเองเป็นสำคัญ

คุณควรเลือกมหาวิทยาที่มีชื่อเสียงและมีคอนเนคชั่นที่แข็งแกร่งกับบริษัทในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา มักยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในบริษัทของตน และถ้าผลการฝึกงานของคุณอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการหางานทำในอนาคตเมื่อเรียนจบ

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลน หรือ ช่องทางในการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

หากผลการเรียนที่ผ่านมาของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการเล็กน้อย คุณอาจจะลองหาประสบการณ์การทำงานเพิ่มเติม เพราะสถาบันการศึกษาบางแห่งอาจมีการยืดหยุ่นให้ ในกรณีที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์แต่เคยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาก่อน

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม6,125ครั้ง ดู 84 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,251ครั้ง ดู 215 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม2,145ครั้ง ดู 616 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม2,122ครั้ง ดู 89 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,489ครั้ง ดู 21 หลักสูตร
6
62
ฟินแลนด์
เข้าชม802ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม662ครั้ง ดู 14 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม506ครั้ง ดู 26 หลักสูตร
9
114
มาเลเซีย
เข้าชม498ครั้ง ดู 61 หลักสูตร
10
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม381ครั้ง ดู 3 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ