เรียนสุขภาพศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาสุขภาพศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
General Health

สุขภาพศึกษา คือ การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน หรือการดูแลรักษาสุขภาพภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับชุมชน ทุกวันนี้โครงการรณรงค์ด้านสุขภาพต่างๆ อย่างเช่น การลดความอ้วน และการเลิกสูบบุหรี่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น บุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพศึกษาจึงเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะคนที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจงานด้านสุขภาวะ และชอบทำงานที่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คน สาขาวิชาสุขภาพศึกษาก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนจะต้องมีความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวิชาเคมีและวิชาชีววิทยา ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาวิชาสุขภาพศึกษา เนื้อหาของคอร์สนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ สุขภาวะที่แตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย และวิธีการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้อื่น

นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องมีทักษะด้านการจัดการที่ดี และสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ ทำงานส่งตามที่ได้รับมอบหมาย และทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพศึกษา เพื่อเป็นโปรเจ็คท์ชิ้นสำคัญก่อนจบการศึกษา

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่ที่สนใจทำงานด้านสุขภาพศึกษา มักทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐบาล ในส่วนงานต่างๆ เช่น งานด้านสวัสดิการสังคม, ทำงานให้กับสถาบันบริการสุขภาพแห่งชาติ คอยดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส, ทำงานให้กับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ทำงานให้กับศูนย์วางแผนและช่วยเหลือผู้มีปัญหาครอบครัว หรือทำงานเป็นนักโภชนาการ

ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาสุขภาพศึกษาในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,176-34,186 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,000,000-1,623,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้หากไม่ต้องการทำงานด้านสุขภาพศึกษาโดยตรง บัณฑิตยังสามารถเรียนต่อเพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อทำงานเฉพาะทางด้านอย่างเช่น เป็นพยาบาล เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำงานด้านกฎหมายด้านการแพทย์ หรือ นักวารสารศาสตร์ด้านการแพทย์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาสุขภาพศึกษา

มีหลักสูตรให้เลือกมากมายสำหรับผู้สนใจเรียนด้านสุขภาพศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 ปี และผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนระดับปริญญาโทจะใช้ระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพศึกษามาก่อน

สำหรับผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป ก่อนเริ่มคอร์ส

เรียนที่ไหนดี

ก่อนยื่นใบสมัคร อย่าลืมตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคอร์สด้วยว่า เกรดและคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ และคุณต้องใช้เวลาเรียนถึง 3 ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาแลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

นอกจากเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมักสานสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสุขภาพประจำท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสได้งานที่ดีในอนาคตเมื่อจบการศึกษาอีกด้วย

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกสถานศึกษา เมื่อตัดสินใจมาเรียนต่างประเทศแล้ว คุณจะต้องจากบ้านมาไกลและเสียเงินเป็นจำนวนมาก หากเลือกเมืองได้เหมาะสมกับบุคลิกของตัวเอง คุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตและปรับตัวได้อย่างไม่ลำบากเกินไปนัก เมืองที่เลือกควรเอื้ออำนวยให้คุณได้ทั้งประโยชน์ทางด้านวิชาการ และความสนุกสนานในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่

คอร์สสุขภาพศึกษาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านสุขภาพศึกษา

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,183ครั้ง ดู 73 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,837ครั้ง ดู 218 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,473ครั้ง ดู 91 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,098ครั้ง ดู 663 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม947ครั้ง ดู 27 หลักสูตร
6
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม641ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม218ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
8
69
เยอรมัน
เข้าชม169ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม138ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
10
196
ไทย
เข้าชม94ครั้ง ดู 1 หลักสูตร