นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขา
  • เรียนที่ไหนดี
General Sciences

หลายปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกใช้เป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็ยังทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเรามากขึ้นอีกด้วย

โดยทั่วไปวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ได้จากการค้นพบในธรรมชาติ ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์

เจ เจ ทอมสัน (J. J. Thomson) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบอิเล็กตรอน เคยกล่าวไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ประยุกต์นำไปสู่การปฏิรูป ส่วนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นำไปสู่การปฏิวัติ และไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติทางการเมืองหรือวิทยาศาสตร์ สิ่งที่คุณทำจะทรงพลังถ้าหากคุณอยู่ฝ่ายที่ชนะ”

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจในวิชาวิทยาศาตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีความกระตือรือร้นอยากค้นพบอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานของโลก ชอบทำงานวิจัย และรู้สึกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องท้าทาย คอร์สนี้น่าจะเหมาะกับคุณ

หากสนใจศึกษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ในระหว่างเรียน นอกจากเนื้อหาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้ว คุณยังจะได้เรียนเรื่องพัฒนาการทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ร่วมไปด้วย

แต่ไม่ว่าจะเรียนเน้นไปทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คุณก็จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นจำนวนมาก ผู้เรียนจึงต้องพร้อมทำงานหนัก และมีแรงจูงใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างมาก

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

หลังจบการศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ทั้งในสายของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ศิษย์เก่าส่วนใหญ่มักเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่ตัวเองสนใจ หรือเรียนเสริมทักษะสายอาชีพด้านอื่นๆ เพื่อไปเป็นอาจารย์ นักข่าว นักกฎหมาย

ส่วนใหญ่คนที่จบด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มักทำงานในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ งานด้านวิศกรรมศาสตร์ หรือทำงานในห้องปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยทำวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยี

งานด้านธุรกิจ ก็เป็นที่นิยมสำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเช่นกัน เพราะในระหว่างเรียนนั้น คุณจะมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานด้านธุรกิจ อย่างเช่น งานด้านการเงิน การขาย และการตลาดได้

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ยังสามารถร่วมงานกับโครงการอนุรักษ์ได้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

การสมัครเรียนสาขา

วิทยาศาสตร์ทั่วไประดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่ก็มีบางคอร์สที่ขยายเวลาเรียนออกไปมากกว่านั้น ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี จะต้องสอบผ่าน A-levels ขึ้นไป ในวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ เกรดที่ดีในสองวิชานี้ จะมีผลอย่างมากต่อการพิจารณารับเข้าศึกษา และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.5 คะแนนขึ้นไป

การเรียนการสอนจะเป็นการฟังบรรยายในชั้นเรียน ทำแบบทดสอบ และประเมินผลผู้เรียนจากการทำโปรเจ็คท์ และการฝึกงาน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสายวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงาน และการหางานทำในอนาคตเมื่อจบการศึกษา

เรียนที่ไหนดี

มีมหาวิทยาลัยมากมายในประเทศอังกฤษที่เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณควรจะเลือกคอร์สที่ตรงกับความสนใจของคุณ และสายงานที่ต้องการจะทำในอนาคต เพราะแต่ละคอร์สของแต่ละมหาวิทยาลัย ก็ต่างมีจุดเด่นในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป ลองถามตัวเองดูว่าคุณถนัดและสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษ จากนั้นจึงเลือกคอร์สที่สนับสนุนให้คุณได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และหากคุณมีปัญหาด้านการเงิน ควรมองหามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนด้านทุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณา การได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คน สำคัญมากทีเดียวต่อชีวิตนักศึกษา ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับตลอด 3 ปีในมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณเลือก บางคนอาจชอบเมืองใหญ่ที่คึกครื้น บางคนอาจชอบเมืองเล็กๆ เงียบสงบ ก็ควรเลือกให้เหมาะกับความชอบของตัวเอง ซึ่งคุณควรหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนไปเรียนว่าเมืองไหนเป็นยังไงบ้าง

คอร์สวิทยาศาสตร์ทั่วไปอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม4,299ครั้ง ดู 67 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3,754ครั้ง ดู 681 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม2,236ครั้ง ดู 94 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,184ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
5
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,011ครั้ง ดู 176 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม678ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม530ครั้ง ดู 61 หลักสูตร
8
48
เดนมาร์ก
เข้าชม438ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
9
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม344ครั้ง ดู 14 หลักสูตร
10
69
เยอรมัน
เข้าชม295ครั้ง ดู 20 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ