นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนศึกษาทั่วไปต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขามนุษยศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
General Studies

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คือการมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วไป และใช้ทักษะการวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการคาดการณ์ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ จากยุคคลาสิกดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ จนมาถึงยุคที่เริ่มมีกฎหมายและศิลปการแสดง ความคิดเห็นและการตีความในเรื่องทั่วๆ ไปเหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชามนุษยศาสตร์

การศึกษาวิชามนุษยศาสตร์เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้มีการนำภาษาละตินคำว่า Studia Humanitatis (ภาษาอังกฤษคือ the study of humanity) มาใช้เป็นคำจำกัดความของศาสตร์ด้านนี้ ที่สอนเกี่ยวกับไวยกรณ์ บทกวี วาทศาสตร์ ศีลธรรม และประวัติศาสตร์

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรการเรียน ที่ทำให้คุณได้ตั้งคำถามและท้าทายอุดมการณ์ของตัวเองและคนรอบตัว คุณอาจจะเหมาะกับการเรียนวิชามนุษยศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องศึกษาวรรณกรรม ตำราทางประวัติศาสตร์ และตำราการวิจารณ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นสำคัญๆ

สาขาวิชามนุษยศาสตร์จะเหมาะมากกับผู้มีทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง มีนิสัยสนใจใคร่รู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัว และหากกำลังศึกษาหรือมีพื้นฐานวิชาศาสนาและปรัชญา หรือ ประวัติศาสตร์และภาษาอังกฤษ ติดตัวมาบ้างก็จะยิ่งดี เพราะเนื้อหาวิชาเหล่านี้สามารถนำบางส่วนมาประยุกต์ใช้กับวิชามนุษยศาสตร์ได้

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ระหว่างศึกษาวิชามนุษยศาสตร์ คุณจะได้รับทักษะมากมายที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้หลายประเภท บัณฑิตส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถด้านมนุษยศาสตร์เป็นอย่างดี นิยมทำงานอย่างเช่น นักวารสารศาสตร์ ครูอาจารย์ และนักกฎหมาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่สามารถนำทักษะจากการเรียนไปใช้ประโยชน์ได้

สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษ ก็ยังสามารถผันตัวไปทำงานด้านศิลปะได้อีกด้วย สำนักพิมพ์ โรงละคร และอาร์ตแกลเลอรี่หลายแห่ง มองหาบุคลากรที่มีความเข้าใจและหลงใหลในด้านศิลปะมาร่วมงานด้วยอยู่เสมอ

หากต้องการทำงานด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ นักโฆษณา นักการตลาด หรือทำงานด้านการบริการจัดการ บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ก็สามารถทำได้ดีเช่นกัน

การสมัครเรียนสาขามนุษยศาสตร์

การเรียนมนุษยศาสตร์จะต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ และส่วนใหญ่จะประเมินผลผู้เรียน ผ่านแบบฝึกหัดเขียนความเรียงหรือการสอบ มากกว่าการปฏิบัติ หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี บางสถาบันนักศึกษาอาจมีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศ 1 ปี โดยผ่านโครงการ Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศเป็นพิเศษ หรือคุณอาจได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างปีที่ 2 และปีสุดท้ายของหลักสูตร

ในประเทศอังกฤษ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น วิชาประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปรัชญา หรือศาสนา ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ว่า ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป และสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ระดับคะแนนอาจจะเพิ่มเป็น 6.5 คะแนน

เรียนที่ไหนดี

เนื่องจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย การเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก นักศึกษาบางคนอาจยื่นใบสมัครไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอาชีพในอนาคตมากนัก แต่นักศึกษาส่วนใหญ่จะพอมีไอเดียอยู่แล้วว่าต้องการทำอะไรหลังเรียนจบ หรือรู้ว่าตัวเองอยากจะใช้เวลาไปกับการฝึกปฏิบัติงาน หรือไปศึกษาที่ต่างประเทศกับโครงการแลกเปลี่ยน คุณควรวางแผนให้รอบคอบว่าจะเลือกทางไหน และต้องการเรียนหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลอย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

หากไม่ต้องการขยายเวลาเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปี คุณอาจลองปรึกษาฝ่ายบริการแนะแนวด้านการจัดหางานในมหาวิทยาลัยดู เพราะอาจมีตำแหน่งงานนอกเวลาเรียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้คุณสามารถเข้าไปฝึกปฏิบัติงานได้ในระหว่างเรียน

อย่าลืมคำนึงถึงสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วย เพราะมันจะส่งผลอย่างมากต่อชีวิตนักศึกษาของคุณ คุณควรพิจารณาความต้องการของตัวเอง ทั้งในแง่การเข้าสังคมและด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มักมีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย มีสีสันและความคึกคักอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคุณ คุณอาจลองมองหามหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ที่อยู่ในชุมชนอันอบอุ่นและเงียบสงบ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่แพ้กัน หากเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน คุณควรลองเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศจริงในมหาวิทยาลัย สอบถามเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก และพูดคุยกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นั่น เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครแตกต่างกันออกไป และสาขาวิชามนุษยศาสตร์ก็มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเป็นจำนวนมาก อย่าลืมตรวจสอบหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจ และก่อนยื่นใบสมัครคุณต้องตรวจเช็คคุณสมบัติของตัวเองให้ถี่ถ้วน ว่าผ่านเกณฑ์การรับสมัครหรือไม่ และอย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วย หากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านศึกษาทั่วไป

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,114ครั้ง ดู 47 หลักสูตร
2
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม775ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม762ครั้ง ดู 606 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม467ครั้ง ดู 75 หลักสูตร
5
114
มาเลเซีย
เข้าชม330ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม326ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม302ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
8
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม292ครั้ง ดู 96 หลักสูตร
9
168
สิงคโปร์
เข้าชม146ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม81ครั้ง ดู 11 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ