เรียนสุขภาพและความปลอดภัยต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาสุขภาพและความปลอดภัย
  • เรียนที่ไหนดี
Health and Safety

จากมาตรการควบคุมความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงานที่เข้มงวดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้มีบริษัทกว่า 1,500 แห่ง ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการของพนักงานในองค์กร และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยภายในโรงเรียน กลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตรายละเอียดต่างๆ และต้องการทำงานที่ได้ปกป้องดูแลผู้อื่น คอร์สนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

ผู้เรียนสาขาวิชานี้จะต้องมีความสนใจในเรื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายมหาชน คอร์สนี้จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรม และกฎหมายแรงงาน ที่กำหนดไว้ว่านายจ้างต้องให้สวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน และดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพวกเขาอย่างเหมาะสม ซึ่งขอบเขตการเรียนด้านสุขภาพและความปลอดภัย ยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยในสำนักงาน, โรงเรียน, ไซต์งานการก่อสร้าง และงานด้านสังคมสงเคราะห์

สิ่งสำคัญคือผู้เรียนจะต้องพร้อมทำงานหนัก และมีแรงจูงใจที่ดีในการติดตามเนื้อหารายวิชา คอร์สนี้จะสอนทั้งทฤษฎีด้านสุขภาพและความปลอดภัย และวิธีการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมาย สำหรับบัณฑิตที่มีคุณสมบัติในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะต้องติดต่อประสานงานกับบริษัทจำนวนมาก เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ด้วย โดยรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบคอร์สนี้ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 18,000-25,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 855,000-1,187,000 บาท)

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ในแผนกจัดซื้อ โดยใช้ความรู้เรื่องมาตรฐานของสินค้าและบริการต่างๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากต้องการทำงานเพื่อสังคม บัณฑิตก็สามารถทำงานเป็นผู้ควบคุมดูแล เรื่องความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนต่างๆ รวมถึงดูแลเรื่องการจัดการกับของเสียและมลพิษที่เจือปนอยู่ในสภาพแวดล้อม

การสมัครเรียนสาขาสุขภาพและความปลอดภัย

สาขาวิชาสุขภาพและความปลอดภัย มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อทำงานเป็นครู วิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ

ส่วนหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี แต่ถ้าเรียนหลักสูตรนอกเวลาก็จะใช้ระยะเวลาเรียนนานขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยินดีพิจารณาใบสมัครของผู้สนใจเข้าศึกษาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่คุณจะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข วัฒนธรรมของแต่ละสถานที่จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป คุณควรมองหาสถานที่ที่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองเป็นสำคัญ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหาช่องทางการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน และหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

เมื่อตัดสินใจเรียนด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้ว คุณควรพิจารณาเรื่องการเลือกหลักสูตรอย่างรอบคอบ และเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้เรื่องประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมักสานสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสุขภาพประจำท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสได้งานที่ดีในอนาคตเมื่อจบการศึกษาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป และในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ก่อนยื่นใบสมัครไปยังคอร์สสุขภาพและความปลอดภัย อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดและคุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้

คอร์สสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านสุขภาพและความปลอดภัย

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม408ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม326ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม313ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม136ครั้ง ดู 179 หลักสูตร
5
84
ฮ่องกง
เข้าชม106ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม104ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม90ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม56ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
114
มาเลเซีย
เข้าชม50ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
10
196
ไทย
เข้าชม35ครั้ง ดู 1 หลักสูตร