นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เรียนที่ไหนดี
IT

คุณกำลังอ่านข้อความนี้ผ่านทางแล็ปท็อปใช่หรือไม่? หรือบางทีคุณอาจกำลังอ่านผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่าไอที (IT) ย่อมาจาก Information Technology เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เรียกดูข้อมูล และจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคแรกเริ่มอย่างเช่นกระดาษ เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้ว ส่วนระบบคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิกส์เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นในยุค 1940 นับตั้งแต่นั้นมาคอมพิวเตอร์และวิธีจัดการกับข้อมูลก็มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว

จากระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง พัฒนามาถึงการใช้ประโยชน์จากไอทีในเชิงพาณิชย์ และการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจนถึงทุกวันนี้ โลกไอทีก็ยังมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเทคโนโลยี

สาขานี้เหมาะกับใคร

คุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลบ้างไหม? คุณหลงใหลในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับคุณ

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนเรื่องการวิเคราะห์ระบบ และการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต การประเมินผลจะดูทั้งจากแบบฝึกหัดข้อเขียนที่ได้รับมอบหมาย และการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นผู้เรียนจะต้องเชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เรียนทำโปรเจ็คท์ของตัวเองก่อนจบการศึกษา ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จได้ จึงต้องสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,712 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,030,000 บาท) ในระดับปริญญาตรี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ร่วมไปกับการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ ซึ่งทำให้ศิษย์เก่าของสาขาวิชานี้ จบออกไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการตัวของนายจ้าง

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย โดยในช่วงแรกอาจจะเริ่มจากการฝึกงาน และขยับขยายไปสู่การทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ และนักวิเคราะห์ระบบข้อมูลให้กับโปรเจ็คท์ขนาดใหญ่หรือบริษัทต่างๆ

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถเรียนคอร์สการสอนเพิ่มเติม เพื่อทำงานด้านการสอนวิชาไอที ปัจจุบันครูสอนด้านไอทีในระดับชั้นประถมและมัธยมค่อนข้างขาดแคลน หากสนใจเรียนทางด้านนี้ คุณอาจสามารถขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลได้

การสมัครเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้

หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี และส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็อาจจะต้องขยายระยะเวลาเรียนออกไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งปี แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนคอร์ส 3 ปี คุณก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีทางด้านไอทีและการประยุกต์ใช้ที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้เช่นกันเมื่อจบการศึกษา

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัยคือ สภาพแวดล้อมที่คุณจะอยู่ได้อย่างสบายใจ เพราะคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี สังคมของนักศึกษาแต่ละที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป หากรักการเข้าสังคม ชอบสังสรรค์ และสานสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่ แต่ถ้ารักความสงบและต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นกันเอง ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ คุณควรมองหาสถานที่ที่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองเป็นสำคัญ

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างหลักๆ ของคอร์สจะใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาหลักสูตรน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากที่สุด ก่อนยื่นใบสมัครอย่าลืมตรวจเช็คข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาด้วยว่า เกรดและคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือไม่

นักศึกษาส่วนใหญ่รู้ดีว่า จุดประสงค์ของการเรียนมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่เพื่อรับวุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่มันยังช่วยเพิ่มโอกาสในการมีหน้าที่การงานที่ดี ดังนั้น หากรู้แน่ชัดแล้วว่าอนาคตต้องการจบไปทำงานด้านไหน ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคอนเนคชั่นกับอุตสาหกรรมด้านนั้นเป็นอย่างดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย หลังจากเลือกสถาบันการศึกษาได้แล้ว คุณควรลองประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ออกมาคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน

คอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,379ครั้ง ดู 129 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม1,057ครั้ง ดู 57 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม907ครั้ง ดู 400 หลักสูตร
4
168
สิงคโปร์
เข้าชม637ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
5
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม581ครั้ง ดู 98 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม573ครั้ง ดู 31 หลักสูตร
7
69
เยอรมัน
เข้าชม190ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
8
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม156ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
9
39
จีน
เข้าชม154ครั้ง ดู 27 หลักสูตร
10
62
ฟินแลนด์
เข้าชม149ครั้ง ดู 5 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ