นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวารสารศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวารสารศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Journalism

เสรีภาพในการพูด คือ หลักการสำคัญของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ.1998 ของประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนอังกฤษยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด ทุกวันนี้สื่อสิ่งพิมพ์ทุกแขนงและนักเขียน รวมถึงผู้อ่านทุกคน จึงแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่ เมื่อมีประเด็นที่พวกเขาสนใจ

เสรีภาพเหล่านี้จึงทำให้การศึกษาวารสารศาสตร์ในประเทศอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สื่อมวลชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ ต่างมีความรับผิดชอบที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆ ได้อย่างเป็นกลางมากยิ่งขึ้น นักวารสารศาสตร์ที่มีศักยภาพจึงถือเป็นอาชีพที่มีพลังถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยทีเดียว

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณมีธรรมชาติของความสนใจใคร่รู้อยู่ในตัว สนใจติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น รวมถึงชอบรายงานและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรมหรือสิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจ การเรียนวารสารศาสตร์ก็น่าจะเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนสาขาวิชาวารสารศาสตร์ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักเรื่องกระแสสังคมและวัฒนธรรม พร้อมเรียนรู้จรรยาบรรณสื่อ และกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของสื่อ นอกจากนี้ยังต้องเรียนประวัติศาสตร์ของวารสารศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของโลกออนไลน์ในปัจจุบันด้วย

ข่าวในประเทศอังกฤษ มีรูปแบบที่หลากหลายมาก ตั้งแต่หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ และหนังสือพิมพ์บรอดชีทส์ ไปจนถึงข่าวโทรทัศน์และวิทยุ คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนข่าวสำหรับสื่อหลายรูปแบบ และเลือกใช้วิธีการเขียนให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับสารในแต่ละสื่อ ผู้เรียนคอร์สวารสารศาสตร์จึงต้องมีความชื่นชอบในวิชาชีพนี้อย่างจริงจัง และมีแรงจูงใจที่ดีในการติดตามเนื้อหารายวิชา

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

งานด้านวารสารศาสตร์มีการแข่งขันสูง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ส่วนใหญ่ ต้องการทำงานเป็นนักวารสารศาสตร์เมื่อจบการศึกษา โดยมีลักษณะงานหลายประเภทให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณควรจะเลือกให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา หลักสูตรที่เรียนมา และประสบการณ์ทำงานที่มี และควรรู้ไว้ด้วยว่าองค์กรด้านสื่อส่วนใหญ่มักต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ฝึกงานที่หลากหลาย

หากไม่ต้องการทำงานด้านวารสารศาสตร์โดยตรง บัณฑิตยังสามารถใช้ทักษะที่เรียนจากคอร์สนี้ ผันตัวไปทำงานอื่นได้อีกมากมาย บัณฑิตส่วนใหญ่นิยมทำงานในหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานข่าว สำนักพิมพ์ และยังสามารถหารายได้เสริมด้วยการทำงานเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมในด้านที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ศิษย์เก่าสาขาวิชาวารสารศาตร์ส่วนใหญ่นิยมศึกษาต่อคอร์ส Graduate Diploma in Law (GDL) เพื่อผันตัวไปทำงานด้านกฎหมาย ในตำแหน่ง Solicitor (ทนายที่ปรึกษาทางกฎหมาย) หรือ Barrister (ทนายที่ว่าความในศาล) หรือเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นครูในโรงเรียนมัธยม

การสมัครเรียนสาขาวารสารศาสตร์

ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้จบใหม่สาขาวิชาวารสารศาสตร์อาจไม่สูงนัก เช่นเดียวกับสาขาวิชาด้านการเขียนอื่นๆ แต่เงินเดือนของคุณก็อาจจะเพิ่มขึ้น หากจบจากมหาวิทยาลัยที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรวารสารศาสตร์ อย่างเช่น City University

สถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ในระดับปริญญาตรีผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น วรรณกรรมภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางมหาวิทยาลัยอาจจะขยายเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หาประสบการณ์เพิ่มเติมในต่างประเทศ หรือฝึกงานด้านวารสารศาสตร์

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

สำหรับการเรียนวารสารศาสตร์ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจะส่งผลอย่างมากต่ออนาคตในการทำงานของคุณ นอกจากมองหาสถานที่ที่คุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ว คุณควรพิจารณาเมืองที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวารสารศาตร์อย่างเต็มที่ด้วย คุณควรพยายามเลือกเมืองที่อุตสาหกรรมด้านวารสารศาสตร์มีความเจริญรุ่งเรือง และมีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ พื้นที่โดยรอบ เพื่อประโยชน์ในการฝึกงานหาประสบการณ์เพิ่มเติมในระหว่างเรียน

เมื่อตัดสินใจเรียนด้านวารสารศาสตร์แล้ว คุณจะต้องใช้เวลาเรียนคอร์สนี้อย่างน้อย 3 ปี และไม่ว่าคุณอยากจะเรียนเขียนข่าวแฟชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆ เรียนเขียนสคริปต์ข่าวทางวิทยุ หรืออื่นๆ อีกมากมายตามที่คุณสนใจ คอร์สนี้ก็มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในเลือกเรียนมากมาย ดังนั้นจึงควรเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดของคุณ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อย่างเช่น City University จะกำหนดเกรดไว้ค่อนข้างสูงทีเดียว ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาระดับ 3A-levels ขึ้นไปหรือเทียบเท่าในเกรดที่สูงพอ อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดของคุณผ่านเกณฑ์การรับสมัครไหม? คุณมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่? ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย คุณควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวารสารศาสตร์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม705ครั้ง ดู 31 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม395ครั้ง ดู 79 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม339ครั้ง ดู 380 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม116ครั้ง ดู 32 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม58ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
6
39
จีน
เข้าชม55ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม50ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม23ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
9
114
มาเลเซีย
เข้าชม17ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม7ครั้ง ดู 8 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ