นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาชีววิทยาศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Life Sciences

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต คือ สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ โดยใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา ผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูง, ความรู้เรื่องโมเลกุล และพันธุศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องชีววิทยามนุษย์ ไปจนถึงชีวเคมี และสัตววิทยา

สาขานี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับผู้เรียนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมการแพทย์ หากคุณชอบทำความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ สนใจศึกษาเบื้องหลังความเป็นมา เกี่ยวกับการถือกำเนิด การเจริญเติบโต และความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตก็น่าจะเป็นสาขาวิชาที่เหมาะกับคุณไม่น้อย

ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต จะต้องเรียนทั้งทฤษฎีทางชีววิทยา และยังต้องแบ่งเวลาไปทำวิจัยในหัวข้อที่คุณสนใจอีกด้วย นักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ ต้องมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นพอสมควร พร้อมทำงานหนัก และมีการบริหารจัดการที่ดี

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่มักทำงานเป็นช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ หรือผู้ช่วยในการทำวิจัย รายได้ของบัณฑิตจบใหม่ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 16,500 - 27,500 ปอนด์ (780,000 - 1,300,000 บาท) ต่อปี ซึ่งอาจจะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละเมือง และฐานเงินเดือนขององค์กรนั้นๆ

นอกจากนี้หลายคนยังเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต นิยมเรียนต่อทางด้าน National Health Service (NHS) เพื่อทำงานเป็นแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร หรือผันตัวไปทำงานเป็นนักข่าวสายการแพทย์ หรือนักกฎหมาย

อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ การทำงานในสายนักอนุรักษ์ หรือทำงานในองค์กรธุรกิจ หลายบริษัทต้องการจ้างพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การหาจุดขาย และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นพนักงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ งานขาย งานประชาสัมพันธ์ และการตลาดได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาชีววิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนมากมาย เนื้อหาวิชาจะมีตั้งแต่เรื่องชีวโมเลกุล องค์ประกอบและการทำงานของเซลล์ ไปจนถึงเรื่องยีน หลักสูตรของแต่ละที่ก็จะเน้นให้น้ำหนักในแต่ละหัวข้อแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งผู้เรียนต้องหาข้อมูลให้ดี และเลือกให้ตรงกับความสนใจของตนเอง

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี ในระหว่างปีที่ 2 – 3 นักศึกษาจะต้องฝึกงาน ซึ่งควรเลือกที่ฝึกงานให้ใกล้เคียงกับอาชีพที่ต้องการทำในอนาคต การประเมินผลนักศึกษาจะประกอบไปด้วยการสอบ การเขียนรายงาน และการทำงานในห้องปฏิบัติการ

ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านอย่างน้อย 3 A-level โดยต้องมี 2 วิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเลือกจาก ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือภูมิศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังควรมีทักษะที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

นอกจากจะพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาแล้ว อย่าลืมว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง 3 ปี ซึ่งบางคนอาจจะเดินทางไปอยู่ไกลบ้านคนเดียวเป็นครั้งแรก ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขและสบายใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก หากคุณชื่นชอบการพบปะสังสรรค์ ไม่เกี่ยงที่จะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา และสนุกกับการออกไปแฮงค์เอาท์ การเลือกมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองใหญ่ที่คึกครื้นก็ดูจะเหมาะกับคุณไม่น้อย แต่ตรงกันข้ามถ้าคุณชอบชีวิตสงบเรียบง่ายไม่วุ่นวายจนเกินไปนัก ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ ที่อบอุ่นจะดีกว่า

อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือค่าใช้จ่ายในการศึกษา หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน และอย่าลืมตรวจเช็คคุณสมบัติต่างๆ ของตนเองให้ตรงกับเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ต้องมองการณ์ไกลไปถึงโอกาสในการได้งานหลังจบการศึกษาด้วย หากมหาวิทยาลัยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในสายงาน ก็จะช่วยให้คุณหางานทำได้ง่ายขึ้น และถึงแม้ว่าหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่มีรายละเอียดของหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าสถาบันอื่น หรือมีอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านนั้นๆ อย่าลืมพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ชีวิต

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,368ครั้ง ดู 32 หลักสูตร
2
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม613ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม484ครั้ง ดู 130 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม467ครั้ง ดู 314 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม325ครั้ง ดู 38 หลักสูตร
6
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม222ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
196
ไทย
เข้าชม134ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
69
เยอรมัน
เข้าชม66ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม42ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
168
สิงคโปร์
เข้าชม35ครั้ง ดู 3 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ