เรียนการบริการซ่อมบำรุงต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการบริการซ่อมบำรุง
  • เรียนที่ไหนดี
Maintenance Services

การบริการซ่อมบำรุง หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และตรรกะ เพื่อแก้ปัญหาและดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างของอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ วิศวกรซ่อมบำรุงมีบทบาทอย่างมาก ในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วิศวกรซ่อมบำรุงทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนการผลิต และดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงควบคุมงบประมาณ และดูแลเรื่องข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย

สาขานี้เหมาะกับใคร

คุณหลงใหลในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการก่อสร้างหรือไม่? คุณสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ และอยากทำงานเฉพาะทางด้านนี้บ้างไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ สาขาวิชาการบริการซ่อมบำรุงก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ผู้เรียนจะต้องมีความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีความสนใจในธุรกิจการค้า และมีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากของเนื้อหาการเรียนการสอนในคอร์สนี้

นอกจากความถนัดในวิชาที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว หากต้องการได้เกรดที่ดี ผู้เรียนจะต้องทำงานหนัก เข้าฟังแลคเชอร์และร่วมการสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเอง และทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่ ตั้งใจจะทำงานเป็นวิศวกรด้านการบำรุงรักษา ซึ่งพนักงานจบใหม่ในประเทศอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 20,000-24,000 ปอนด์ (950,000-1,140,000 บาท) ต่อปี ทั้งนี้อาจจะได้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราค่าแรงในแต่ละพื้นที่ ผู้ที่เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะทาง อาจมีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับผู้เรียนที่ไม่ต้องการทำงานด้านการบริการซ่อมบำรุง ก็สามารถผันตัวไปทำงานด้านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และไอที ได้อย่างไม่ลำบากนัก เพราะนอกจากเนื้อหาหลักๆ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงแล้ว คอร์สนี้ยังสอนให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทางธุรกิจ และวิธีประสานงานกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในทางเทคนิคด้านอื่นๆ อีกด้วย

หากคุณสนใจศึกษาต่อเพิ่มเติม ก็สามารถเลือกเรียน Graduate Diploma in Law (GDL) เพื่อต่อยอดความรู้สำหรับทำงานด้านกฎหมาย หรือเรียน Post-Graduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อจบไปทำงานเป็นอาจารย์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน และเนื่องจากตลอดระยะเวลาของคอร์ส ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการจัดการและการคิดวิเคราะห์มาโดยตลอด อาชีพอย่างนักข่าว และผู้บริหารจัดการโครงการ ก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่บัณฑิตสามารถทำได้

การสมัครเรียนสาขาการบริการซ่อมบำรุง

ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3 A-levels หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ซึ่งคุณควรมีความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย คอร์สนี้ใช้ระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 3 ปี หรือมากกว่านั้นสำหรับบางมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน เพื่อหาประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปริญญาโทก็มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายเช่นกัน แต่ละคอร์สจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านระดับ 2:1 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการซ่อมบำรุง และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

ก่อนส่งใบสมัคร คุณควรพิจารณาเกรดของตัวเองก่อนว่า ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยนั้นกำหนดไว้หรือไม่ และอย่าลืมสำรวจสถานะทางการเงินด้วยว่า คุณมีความสามารถมากพอที่จะจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา และการใช้จ่ายในการกินอยู่ได้หรือไม่ หากมีปัญหาด้านการเงิน ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง หรือลองหาช่องทางทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ซึ่งก็ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะการทำงานไปด้วยอาจจะกระทบต่อการเรียนได้

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คนที่หลากหลาย นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษาที่สำคัญไม่แพ้การเรียนในห้อง ไม่ว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ที่แสนคึกคักมีชีวิตชีวา หรือมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบ ใกล้ชิดกับชุมชน ก็ไม่มีทางเลือกไหนที่ถูกหรือผิดทั้งนั้น ประสบการณ์ที่จะได้รับตลอดระยะเวลาการศึกษา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของคุณ สิ่งที่ควรคำนึงคือเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกและความต้องการของตัวเองเป็นสำคัญ

นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายและสถานที่ตั้งแล้ว อีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือหลักสูตรการเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน แม้โครงสร้างหลักๆ ของแต่ละคอร์สในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดของรายวิชา หลายๆ ที่ก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันพอสมควร คุณควรเลือกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากที่สุด

คอร์สการบริการซ่อมบำรุงอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

1

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อาคาร)

2

การติดตั้ง / การให้บริการซ่อมอุปกรณ์แก๊สไฟ

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการบริการซ่อมบำรุง

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม220ครั้ง ดู 39 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม129ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม125ครั้ง ดู 100 หลักสูตร
4
39
จีน
เข้าชม87ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม77ครั้ง ดู 28 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม66ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
7
62
ฟินแลนด์
เข้าชม36ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม28ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
189
สวีเดน
เข้าชม24ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
16
เบลเยียม
เข้าชม10ครั้ง ดู 1 หลักสูตร